natuurgebied

Nationaal Park Drents-Friese Wold

nieuws

Praten over Drentse 'Big Five'

RTV Drenthe besteedt dinsdag 23 november in het actualiteitenprogramma Drents Diep ruim aandacht aan de komst van wilde zwijnen en edelherten in Drenthe. De aanleiding is een onderzoek van Alterra uit Wageningen, dat aangeeft dat onder meer Drenthe uitermate geschikt is voor wilde zwijnen. De kans dat grote zoogdieren zoals zwijnen en edelherten Drenthe vanuit Duitsland of de Veluwe binnentrekken wordt steeds groter. Natuurmonumenten ziet dat als winst en vindt dat het tijd wordt om met alle partijen na te denken over het beheer.

Goed voorbereiden

Wat betreft de provincie Drenthe zijn wilde zwijnen voorlopig niet welkom. Nu worden zwijnen doodgeschoten, als ze vanuit Duitsland Drenthe binnentrekken. ’De provincies Brabant en Limburg hebben jaren datzelfde beleid gevoerd’, volgens beheerder Ruud Kreetz. ’Maar uiteindelijk blijkt er een groeiende populatie zwijnen rond te lopen.’ Kreetz ziet graag dat de provincie het overleg start om tot een goede vorm van beheer te komen. De grote zoogdieren komen vanzelf en de natuurgebieden zijn er geschikt voor. ’Het is toch doodzonde dat deze prachtige dieren niet welkom zijn?’

Samen oppakken

Natuurmonumenten realiseert zich goed dat de komst van grote zoogdieren om beheer vraagt. Dat betekent goede afspraken over het voorkomen van schade aan landbouwgewassen in combinatie met een vergoeding. Dat is voor meerdere diersoorten goed geregeld. Daarnaast speelt de verkeersveiligheid een rol. ’Maar dat geldt ook voor het ree. Ik hoor nooit dat we alle reeën willen schieten, om aanrijdingen te voorkomen.’ Samen met de regionale wildbeheereenheden zijn afspraken nodig over de grote van de populaties per gebied.

Kansen voor recreatie

Het beheer van grote zoogdieren kost geld. ’Tot nog toe kijkt de provincie Drenthe alleen naar de uitgaven.’ Kreetz vindt dat jammer. Op de Veluwe trekken de grote zoogdieren jaarlijks veel extra recreanten. Uit een onderzoek blijkt dat de dieren 100 miljoen extra aan toeristische inkomsten generen. ’De toeristische sector in Drenthe kan wel een zetje gebruiken. Wilde zwijnen en edelherten zijn een belevenis en maken de natuur in Drenthe aantrekkelijker voor recreanten.’

Zie voor meer informatie en uitzending gemist: http://www.rtvdrenthe.nl/tv/drents-diep

word nu lid