natuurgebied

Tiengemeten

nieuws

Septembertellingen op Tiengemeten

Fotograaf: René Sluimer

In september was Rob Burgmans te vinden op Tiengemeten om de septembertelling uit te voeren. Hieronder een verslag van zijn observaties:

“Het weer werkte weer als vanouds niet mee, miezer heel de dag, dus elke keer je lenzen schoonmaken, maar al met al hebben we toch goed kunnen tellen.
Het gehele eiland was vol geregend dus dat was te merken aan de verspreiding van de vogels. In het oosten van de Weelde zaten weer veel grote zilverreigers en aalscholvers die te samen aan het vissen waren, dit blijft een fascinerend gezicht. De roofpieten waren weer goed vertegenwoordigd, zeearend, havik, bruine en blauwe kiekendief, torenvalk, boomvalk en de sperwer.

De trek bij de zwaluwen is in volle gang, we telden 279 boerenzwaluwen. Ook weten de grote zilverreigers het eiland weer massaal te vinden 70 exemplaren die weer samen met de aalscholvers aan het vissen waren in de Weelde.

Ook de smienten waren in grootte aantallen weer aanwezig meer dan 500. Helaas geen enkele bergeend op het eiland dat is toch wel vreemd. Het is bij de eenden op dit moment goed kijken, omdat er nog veel in het eclips kleed zijn. We telden nog één zomertaling.

Ons eindresultaat … een totaal aantal vogels: 13.438 verdeeld over 69 soorten.”

word nu lid