natuurgebied

Eemland

nieuws

Veel grutto's geland in Eemland

Fotograaf: J.W. Steffelaar

Zaterdag 18 maart vond met behulp van vrijwilligers de eerste slaapplaatstelling van grutto’s, kemphanen en scholeksters plaats. In Eemland werd een recordaantal van ruim 2.930 grutto’s geteld. Dit is een stijging van bijna 40% ten opzichte van de eerste telling van vorig jaar. Ook de kemphaan, scholekster, tureluur, kluut en wulp zijn geteld. Deze aantallen vallen enigszins in het niet bij al dit grutto-geweld.

Trots

Deze eerste telling stemt Jan Roodhart, boswachter Natuurbeheer bij Natuurmonumenten, tevreden. De tweede telling staat gepland voor 8 april. “Het blijft altijd spannend hoeveel weidevogels er terugkeren na de winter”, vertelt hij. Het voortbestaan van de weidevogels staat onder druk. Een aantal vogelsoorten, waaronder de grutto, is wereldwijd zo zeldzaam geworden dat ze op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan. De totale populatie van de West-Europese grutto wordt geschat op 30.000. “Dat zo’n 10% daarvan nu Eemland heeft verkozen tot pleisterplaats, maakt mij trots. Blijkbaar is het gebied aantrekkelijk genoeg voor de vogels om hier te verblijven.”

Hoop voor de toekomst van de weidevogels

Jan probeert met intensief beheer in Eemland het tij te keren voor de weidevogels. Zo creëert hij een zo ideaal mogelijk landschap, zodat de vogels veilig kunnen rusten en aansterken op de graslanden van de polder. Een deel van de vogels blijft om te nestelen, een ander deel vliegt verder naar het noorden. Ook de boeren uit de omgeving werken hieraan mee door bijvoorbeeld later in het jaar te maaien en minder te bemesten, soms zelfs met vernatten van percelen. Deze gezamenlijke inspanning lijkt te werken en geeft hoop voor de toekomst van de weidevogels. “Samen laten we zien dat het kan en dat geeft iets van hoop voor de rest van Nederland.”

Zelf weidevogels spotten

Kom ook weidevogels spotten met de boswachter op zondag 7 of 14 mei. Klik hier om je aan te melden. Of loop de wandelroute Eemland, vlak bij Eemnes.

Red de weidevogels

  • Aan grotere leefgebieden
  • Aan weides met veel insecten
  • Aan betere kansen voor kuikens

Help mee

word nu lid