Provincie

Friesland

nieuws

Volledig overzicht broedresultaten Friese weidevogels nu beschikbaar!

Het inventarisatierapport van de broed-resultaten in de Friese weidevogelgebieden van 2017 is nu beschikbaar! Het kleurrijke rapport beschrijft de resultaten van het afgelopen broedseizoen in de Greidhoeke en Lytse Bouhoeke aan de hand van korte teksten, verhelderende tabellen en een infographic.

In de vijf Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten klonk 2017 als vanouds en gaven pinksterbloemen, boterbloemen en zuring kleur aan het landschap. Ondanks twee slechte broedseizoenen wisten de vogels de Friese gebieden dit jaar gelukkig weer in grote aantallen te vinden. Op 510 hectare broedden 394 paar grutto’s, 200 paar tureluurs, 327 paar kieviten, 70 paar scholeksters en nog honderden broedparen van andere vogelsoorten.

Download hier het inventarisatierapport en hier de infographic.

word nu lid