natuurgebied

Polder Oosterland

nieuws

Witte kievitsbloemen met uitsterven bedreigd

Fotograaf: Alje ZandtBron: Natuurmonumenten

De witte kievitsbloem dreigt uit te sterven. Natuurmonumenten luidt de alarmklok (zie filmpje). De laatste groeiplaats waar de plant nog in het wild, in de zuivere witte vorm voorkomt, kampt met verdroging.

De kievitsbloem heeft het nodig om af en toe overstroomd te worden door de Oude Aa. Het waterpeil in het natuurgebied vlakbij het Groningse Haren moet hoger, om deze zeldzame plant te redden. De witte kievitsbloem verdwijnt in rap tempo. In 2011 stonden er nog ongeveer dertig exemplaren, nu nog vijftien.

Laatste groeiplaats

Van oudsher stond Haren bij plantenliefhebbers bekend als een belangrijke groeiplaats van de witte kievitsbloem. Berichtgeving uit 1898 schrijft over duizenden bloeiende exemplaren. De laatste exemplaren groeien in de polder Oosterland. Het bolgewas bloeit in het vroege voorjaar met grote witte klokvormige bloemen. Op andere plaatsen in Nederland heeft de wilde kievitsbloem vooral bruinrode bloemen. 

Redden

Al jaren voert Natuurmonumenten overleg met provincie, waterschap en aangrenzende boeren om de groeiplaats van de laatste witte kievitsbloemen te redden. Na aandringen heeft het waterschap als eigenaar van de groeiplaats het beheer aangepast. Binnen de jarenlang lopende landinrichting ligt het voorstel om het perceel aan Natuurmonumenten toe te delen.

Waterpeil

De polder Oosterland waar de laatste groeiplaats van de witte kievitsbloem ligt, is aangewezen als natuurgebied. Daarnaast is de polder ingericht als noodwaterbergingsgebied. Het geplande hogere waterpeil voor de natuur is echter nog steeds niet ingesteld. Voor de kievitsbloemen is haast geboden. Natuurmonumenten doet een dringend beroep op provincie en waterschap om het peil zodanig in te stellen, dat de witte kievitsbloemen kunnen overleven. 

Verjaardag

De noodroep van Natuurmonumenten komt op de dag dat de vereniging haar verjaardag viert. Op 22 april 1905 richtte Jac. P. Thijsse samen met andere mensen de natuurorganisatie op. De reden was de dreiging dat het Naardermeer zou veranderen in een vuilnisbelt. Honderdenzeven jaar later is het Naardermeer nog steeds een prachtig natuurgebied. Het mogelijk uitsterven van de witte kievitsbloemen anno nu laat zien dat het bestaansrecht van een particuliere natuurbeschermingsorganisatie onverminderd groot is. 

UPDATE 2.05.2012

Naar aanleiding van bovenstaand bericht nam gedeputeerde Wiebe van der Ploeg op 1 mei 2012 persoonlijk een kijkje bij de bedreigde wilde witte kievitsbloemen in polder Oosterland. Na uitleg van boswachter Jacob de Bruin consteerde Van der Ploeg: ’er is nog veel te beschermen en deze kievitsbloem is daar een voorbeeld van. Ik heb vandaag mijn oor te luister gelegd en stel vast dat hier sprake is van een ingewikkelde situatie, waar de betrokken partijen niet vanzelf met elkaar uitkomen. De provincie heeft dan als verantwoordelijke voor het natuurbeleid in de provincie, een rol te spelen’. 

Beschermde status

Boswachter Jacob de Bruin die samen met regiodirecteur Wilfred Alblas de gedeputeerde de groeiplaats in polder Oosterland liet zien: ’de kievietsbloem is de eerste bloem die ooit in Nederland een beschermde status kreeg. Hier is de laatste groeiplek van uitsluitend witte exemplaren. Verdroging doet de soort de das om, omdat het plantje de concurrentie met het sneller groeiende gras niet aankan. Hogere waterpeilen in de winter zijn cruciaal voor het behoud’. 

Oplossingen

Regiodirecteur Alblas riep de gedeputeerde op de verschillende betrokken partijen (boeren, Natuurmonumenten en waterschap) om de tafel te roepen om zo snel mogelijk oplossingen uit te dokteren. 

 
word nu lid