natuurgebied

Voorsterbos

nieuws

Zwarte Hoek: vogelparadijs in wording

Fotograaf: Geert Lieffijn

De Zwarte Hoek bij het Voorsterbos is een magneet voor vogels sinds Natuurmonumenten het gebied natter heeft gemaakt. Je ziet hier honderden grutto’s, kieviten, kemphanen, bosruiters en witgatjes, maar ook bijzondere steltlopers als de lepelaar en steltkluut.

Hogere waterstand trekt vogels

Afgelopen winter heeft Natuurmonumenten een vernattingsproject uitgevoerd in de Zwarte Hoek. “De waterstand kan nu beter geregeld worden, waardoor het gebied in het voorjaar deels onder water staat. Hier komen allerlei weide- en watervogels op af. Dit jaar hebben soorten als de kievit, tureluur, slobeend, zomertaling, bergeend, graspieper en gele kwikstaart hier in de Zwarte Hoek gebroed”, vertelt boswachter Norbert Kwint. 

Bijzondere steltlopers gespot

Naast een broedgebied is de Zwarte Hoek een belangrijk rust- en foerageerpunt aan het worden voor trekvogels, vooral steltlopers en eenden. Kwint: “Regelmatig verblijven honderden steltlopers in het gebied waaronder hele bijzondere als de lepelaar en zelfs twee steltkluten. Prachtig om te zien! Een echte aanrader voor vogelaars.”

Fotograaf: Marianne Wustenhoff

vogels kijken in Zwarte Hoek

Afgelopen jaren was het fiets/wandelpad over de Zwartemeerdijk afgesloten, maar sinds dit voorjaar is het pad het hele jaar toegankelijk. Vanaf de dijk kun je prachtig uitkijken over het gebied. Vergeet je verrekijker niet!

 

word nu lid