natuurgebied

Neeltje Jans

nieuws

Zwerfafval opruimactie voor broedvogelstrandje Neeltje Jans

Ruim 25 vrijwilligers gaan zaterdag aan de slag om het broedvogelstrandje aan de buitenzijde van Neeltje Jans te ontdoen van zwerfvuil. Door de zware westerstorm van vorige week spoelden grote hoeveelheden afval aan op het Noordzeestrandje, dat geldt als een belangrijke broedplek voor dwergsterns.

De schoonmaakactie is een initiatief van vrijwilligers van Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer en Het Zeeuws Landschap. De actie ontstond spontaan toen enkele vrijwilligers stuitten op de grote berg van zwerfafval. Boswachter Paul Begijn: “Door de aanhoudende westerstorm op woensdag 3 januari is het strandje achter het Topshuis veranderd in een vuilnisbelt. Het gaat voornamelijk om klein afval, waaronder veel visdraad en petflesjes. Het zwerfafval vormt een groot gevaar voor foeragerende kustvogels als de drieteenstrandloper en scholekster, die de kustlijn afspeuren op zoek naar voedsel. En in het voorjaar is het strandje een belangrijke broedplek voor de steeds zeldzamer wordende dwergstern.”  Natuurmonumenten is daarom erg blij met het burgerinitiatief. “Het toont maar weer aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Ze vormen de oren en ogen in de natuur en voelen zich bovendien erg betrokken bij de Zeeuwse natuur.”

Broedgebied dwergstern

Voormalig werkeiland Neeltje Jans, dat middenin de monding van de Noordzee en Oosterschelde ligt, geldt al jaren als een belangrijke broedlocatie voor dwergsterns in de delta. Om die reden nemen terreinbeheerders Het Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten jaarlijks maatregelen om broedlocaties af te sluiten voor het publiek. Naar verwachting keren de dwergsterns rond april terug van hun overwinteringsbestemming in West-Afrika om op Neeltje Jans voor nageslacht te zorgen. 

Aansluiten?

Wil je zelf aan de slag om de broedlocatie voor dwergsterns schoon te maken? Maak je interesse kenbaar via Conny Schoenmakers, initiatiefnemer van de schoonmaakactie, via  connyschoenmakers [at] gmail [dot] com. De actie start om 13.30 uur. Verzamelen op de grote parkeerplaats tegen de dijk van het Topshuis strandje.

word nu lid