Een LC lid stelt zich voor: Wim van Kruiningen

Een kennismaking met Wim van Kruiningen van de ledencommissie Noord-Holland.

Ik ben al meer dan 40 jaar lid van Natuurmonumenten. Sinds mijn pensionering in 2008, werk als vrijwilliger bij de vereniging. Het werkterrein is het Nationaal Reservaat Zuid Kennemerland en hou mij bezig met inspectie- en beheerwerk, en woon in Driehuis. Ik voel me door dat vrijwilligerswerk steeds meer verbonden bij de vereniging. Toen mij werd gevraagd of ik interesse had in de vacature, heb ik me gemeld en daarbij overwoog ik dat ik meer inhoudelijk wat zou kunnen gaan betekenen. In mijn werkzame leven was ik 35 jaar in dienst bij Rijkswaterstaat in meerdere delen van het land en de laatste 6 jaar bij de gemeente Amsterdam. Ik ben opgeleid in de civiele techniek. Ik gaf leiding aan planstudie- en strategieafdelingen. Speciale aandacht in dat werk was er vooral voor draagvlakverwerving in de omgeving van de projecten. De wijze van de communicatie was daarbij specifiek en dus zeer belangrijk. Ik denk dat die ervaring min of meer ook toepasbaar zou kunnen zijn voor de wijze van communicatie met de leden. Ik denk dat ik die expertise in de ledencommissie kan  gebruiken.