Stikstof

De natuur lijdt ernstig onder de overmaat aan stikstof, droogte en klimaatverandering. Soorten sterven uit of verdwijnen uit Nederland. Die achteruitgang moet stoppen. We moeten nu natuurherstelmaatregelen nemen om de natuur robuust te maken en te laten overleven. De natuur kan niet langer wachten.

Te veel stikstof in Kampina

Te veel stikstof brengt de natuur in gevaar

Elke dag stoten de landbouw, de industrie en het verkeer stikstof uit. Dit slaat neer op de grond en zorgt voor een overmaat aan stikstof voor planten. Enkele plantensoorten gaan daar heel hard van groeien, en verdringen veel andere planten. Bovendien verzuurt de bodem, wat als vergif werkt voor de natuur. Zo verliezen we in Nederland langzaam maar zeker allerlei plantensoorten. En ook de dieren die afhankelijk zijn van die planten.

Wat is stikstof?

Lees hier wat stikstof is en waarom te veel stikstof slecht is voor de natuur.

Lees meer

Programma natuur

Het kabinet stelt de komende 10 jaar 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor natuurherstel in het ‘Programma Natuur’. Natuurmonumenten is betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Lees meer

Aanpak stikstofschade in de natuur

Welke herstelmaatregelen we nemen, hangt af van het gebied. Sommige maatregelen zijn niet anders dan ons reguliere beheerwerk, maar moeten we nu -door de overmaat aan stikstof- vaker doen. In een twintigtal natuurgebieden aan de slag. het Fochteloërveen is een van die gebieden.

Bekijk de projecten

Wat vindt Natuurmonumenten?

De stikstofproblematiek houdt Nederland op slot en de natuur kwetsbaar. We nemen natuurherstelmaatregelen en die zijn nodig, maar werken alleen hand in hand met een bronaanpak bij bijvoorbeeld industrie en landbouw. Je kunt niet eeuwig blijven plaggen, de stikstofkraan moet ook dicht. We sporen de overheid en politiek ook aan tot vermindering van stikstofuitstoot bij de bron.

Bekijk ons standpunt

Meer weten

Nieuws over stikstof en natuur

logo