nieuws

Zienswijze Natuurmonumenten uitbreiding Lelystad Airport

Fotograaf: Werner Willemsen

Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend op de uitbreiding van Lelystad Airport, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij roepen de staatssecretaris op bij de herindeling van het Nederlandse luchtruim hoogste prioriteit te geven aan het minimaliseren van geluidhinder, behoud en herstel van rust en stilte in natuurgebieden en het voorkomen van botsingen met vogels.

Vanaf april 2019 worden er vanaf de luchthaven extra vluchten uitgevoerd. Het ministerie heeft een consultatie geopend over het ontwerp van de aanvliegroutes van Lelystad Airport op het luchtruim. Natuurmonumenten ziet rust en stilte als onmisbare waarden in ons drukke land, die zeker rondom natuurgebieden veiliggesteld dienen te worden. Daarom roepen wij namens onze achterban de staatssecretaris op uiterst behoedzaam om te gaan met de belangen van natuur en landschap. En bij de besluitvorming over de herindeling van het luchtruim een transparant en participatief proces te volgen.

Lees hier onze zienswijze.

word nu lid