Overzicht

Standpunten

 • Grutto
  Standpunt

  Weidevogels

  Weidevogels in Nederland sterven langzaam uit. Natuurmonumenten wil dat de landbouw meer rekening gaat houden met weidevogels. Bekijk ons standpunt.

 • Paling
  Standpunt

  Paling

  De paling is een bedreigde diersoort, waar nog maar 10% van over is. De viswijzer adviseert om geen paling te eten en Natuurmonumenten biedt de paling een gezond leefgebied, zonder palingvangst.

 • De Wolf
  Standpunt

  De wolf

  De wolf heeft zich na een lange afwezigheid weer gevestigd in ons land, op de Veluwe. Ook in andere delen van het land worden wolven steeds vaker gezien. Natuurmonumenten vindt de wolf een verrijking voor de natuur.

 • Springzaad
  Standpunt

  Invasieve exoten

  Invasieve exoten zijn uitheemse soorten die door de mens zijn geïntroduceerd. Als dergelijke soorten de oorspronkelijke biodiversiteit bedreigen, vindt Natuurmonumenten het nodig om in te grijpen.

 • Klimaatverandering
  Standpunt

  Klimaatverandering

  Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde brengt allerlei gevolgen met zich mee voor mens en natuur. Ook Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering.

 • Biodiversiteit standpunten
  Standpunt

  Biodiversiteit

  Natuurmonumenten heeft als belangrijkste doelstelling het beschermen van natuur en landschap. Gebieden die belangrijk zijn voor bepaalde planten en dieren, moeten veilig worden gesteld om zo de biodiversiteit te behouden.

 • agrarisch natuurbeheer
  Standpunt

  Agrarisch natuurbeheer

  De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. Er verschijnen regelmatig rapporten en publicaties die beweren dat agrarisch natuurbeheer niet effectief is. Dat is jammer van het geld en jammer van de inspanningen van de boeren. De natuurwaarde van de akkers en de weilanden is enorm achteruit gegaan, het is er leeg en stil geworden.

 • Landbouw
  Standpunt

  Gemeenschappelijk landbouwbeleid

  Nederland bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond (CLO, 2015). In dat landschap leven veel planten en dieren. Maar door intensieve landbouw gaat het daar niet goed met de natuur: de biodiversiteit is er flink afgenomen. Natuurmonumenten vindt dat de zorg voor natuur en landschap in het boerenland beter moet. Het Europese beleid op de landbouw, officieel genaamd het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), moet daarom beter en radicaal anders.

 • Bewerking van land
  Standpunt

  Fosfaat

  Fosfaat is in zeer kleine hoeveelheden een onmisbare bouwsteen voor planten, dieren en mensen. Een teveel aan fosfaat, afkomstig uit mest, heeft echter grote negatieve gevolgen op de natuur en kwaliteit van (drink)water.

 • ecoduct
  Standpunt

  Nationaal Natuurnetwerk

  De natuur in Nederland is te klein en te versnipperd. Daardoor kunnen planten en dieren maar moeilijk overleven. Natuur is onmisbaar voor het welzijn van de mens. We kunnen niet zonder natuur.

 • logo