Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Akkoord over nieuw pachtstelsel

25 APRIL 2016 | Natuurmonumenten

Na jarenlange onderhandelingen tussen enerzijds verpachters zoals de Federatie Particuliere Grondeigenaren (FPG) en anderzijds belangorganisaties van pachters zoals Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is een akkoord bereikt over een nieuw pachtstelsel.

Akkoord over nieuw pachtstelsel

De staatssecretaris van Economische Zaken riep in 2014 op het verouderde pachtsysteem te evalueren. De regelgeving werd door alle partijen als knellend ervaren. Een gedeeld belang is het duurzame gebruik van de bodem. Indien de voorstellen wet worden, kan Natuurmonumenten eenvoudiger langjarige duurzame pachtovereenkomsten afsluiten met agrariërs. Dit komt het grondgebruik ten goede.

Betrokken partijen zijn LTO, Federatie Particulier Grondbezit, vermogensbeheerder ASR, de 12Landschappen en Natuurmonumenten, die donderdag 21 april tot een akkoord zijn gekomen. Lees de brief aan de staatssecretaris.

Natuurmonumenten