Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Garnalenvissers willen vissen in beschermde zeegebieden: natuurorganisaties vragen om actie Dijksma

20 JUNI 2014 | Jeanine van der Velden

Een groep van 94 garnalenvissers heeft een vergunning aangevraagd om in alle beschermde delen van Noordzee en Waddenzee te mogen vissen.

Garnalenvissers willen vissen in beschermde zeegebieden: natuurorganisaties vragen om actie Dijksma

Verantwoorde visserij

In de afgelopen jaren zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen overheden, natuurorganisaties en vissers over maatregelen om te komen tot verantwoorde visserij. In de Noordzee zijn eerder afspraken gemaakt. Hierdoor wordt in een aantal gebieden de visserij beperkt, zodat de natuur zich kan herstellen. Het vissen op garnalen heeft namelijk negatieve gevolgen voor het leven in en op de zeebodem en veroorzaakt veel bijvangst.

Een aantal vissers, waaronder opvallend genoeg 29 Duitse schepen, heeft nu een aanvraag ingediend om in alle delen van Westerschelde, Oosterschelde, Noordzee en Waddenzee te mogen vissen. Afspraken om delen van deze natuurgebieden te ontzien, slaan zij in de wind. Daarnaast willen ze ontheffing van de huidige verplichting om visvriendelijke vangsttechnieken als de zeeflap te gebruiken. Deze vissers negeren de maatschappelijke vraag naar verduurzaming van de visserij.

Schade op het bodemleven en visstanden

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Stichting Noordzee zijn geschrokken van de aanvraag. Indien de vergunning verleend wordt, neemt de schade door garnalenvisserij op het bodemleven en de visbestanden sterk toe in plaats van af. Het ministerie van Economische Zaken dient binnen enkele weken te reageren op de aanvraag van de 94 bedrijven. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat het ministerie hiermee instemt. Er zijn de laatste jaren goede afspraken gemaakt met de visserij. Voorbeelden hiervan zijn het mosselconvenant en de afspraken over commerciële handkokkelvisserij in de Waddenzee,” legt regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten uit. “Momenteel zijn we met het merendeel van de garnalenvissers in overleg om de gevolgen van visserij voor de natuur te verminderen. De aanvraag van de 94 vissers staat haaks op de ingezette weg naar verduurzaming van de visserij en het overheidsbeleid om het rijke leven in de zee te herstellen.”

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging zegt: “Door dit soort aanvragen gaan we weer juridisch touwtrekken en rapporten laten maken die van alles moeten aantonen. Daar worden advocaten en onderzoekbureaus misschien blij van, maar vissen en vissers schieten er niets mee op. Wat mij betreft maken we zo snel mogelijk gewoon goede afspraken met elkaar, met respect voor visser en natuur.”

Carel Drijver, hoofd Oceanen en Kusten van het Wereld Natuur Fonds benadrukt het belang van de eerdere gemaakte afspraken me de visserij over het terugdringen van bodemberoerende visserij in delen van de Noordzeekustzone: “De voor bodemberoering gesloten zones in de beschermde gebieden zijn noodzakelijk voor herstel van een natuurlijke zeebodem. Op de iets langere termijn zal het beter beschermen van delen van de Noordzee in combinatie met het terugdringen van de visserijdruk leiden tot betere visbestanden.”

Lees hier de zienswijze die de natuurorganisaties vrijdag 27 juni 2014 indienden bij het Ministerie van Economische Zaken.

Noot voor redactie: voor nadere informatie kunt u terecht bij Margreet van Beem, persvoorlichter Natuurmonumenten: 06 -55 82 51 91 | m [dot] [email protected] | @margreetvanbeem

Jeanine van der Velden