Project

Natuurherstel De Wieden

Sinds eind 2006 werken Natuurmonumenten in De Wieden en Staatsbosbeheer in De Weerribben samen aan ’Nieuw leven voor het moeras’, een groot project dat de bijzondere moerasnatuur in het gebied moet versterken en ontwikkelen.

LIFE-projecten

Dit project ontvangt financiële steun van de Europese Unie en is het tweede LIFE-project in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Deze voortzetting van de eerdere succesvolle samenwerking tussen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer benadrukt het belang van het project voor de bijzondere natuurwaarden in het gebied. Maatregelen, zoals het graven van petgaten en afplaggen van rietland, zorgen dat de variatie aan bijzondere planten en vogels blijft en vergroot wordt.

Inmiddels is het project afgerond. Bekijk de resultaten

NAMO29406Fotograaf: Martin van LokvenBron: Natuurmonumenten

Nieuws

10/11/15

LIFE-project bij Zwartsluis van start

Natuurmonumenten is maandag bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project.
05/07/13

Geweldige impuls voor waterrijke natuur

Steun voor groot herstel in zeven waterrijke natuurgebieden.
word nu lid