Project

Natuurherstel Fochteloërveen

Op de grens van Friesland en Drenthe werkt Natuurmonumenten aan het herstel van één van onze laatste grote hoogveengebieden. Met succes, want sinds 2001 broedt zelfs de kraanvogel jaarlijks in dit bijzondere natuurgebied.

Nieuws

05/11/15

Grote wolfsklauw gevonden in het Fochteloërveen

Afgelopen week is de zeldzame grote wolfsklauw in het Drentse deel van het Fochteloërveen gevonden.
04/02/15

Eerste filmbeelden otter in het Fochteloërveen

Eind vorig jaar kwam een waterschapsmedewerker al met de eerste otterwaarneming in het Fochteloërveen.
07/01/15

Project Dutch Crane Resort afgesloten met een symposium

Het project Dutch Crane Resort werd najaar 2014 definitief afgesloten met een symposium voor direct betrokkenen, geïnteresseerden c.q.
10/09/14

Natuurmonumenten maakt Compagnonsbossen gevarieerder

Om het bos gevarieerder te maken start Natuurmonumenten half september met het kappen van bomen in de Compagnonsbossen bij Ravenswoud.
word nu lid