Project

Natuurherstel Schieveen

Polder Schieveen is de laatste oorspronkelijke polder in de gemeente Rotterdam. Samen met Stadsregio Rotterdam, gemeenten, provincie en tal van andere partijen en betrokkenen werkt Natuurmonumenten aan de nieuwe inrichting en ontwikkeling van Polder Schieveen.

Kijk hier voor de laatste ontwikkelingen rondom Polder Schieveen.

word nu lid