Project

Project Helvex venherstel

Venherstel Kleine Meer, Groote Meer en Granaatven afgerond

De vaste bezoekers van natuurgebied Kleine Meer in Ossendrecht hebben het vast gemerkt: in het najaar van 2016 en de winter van 2017 is veel werk verricht om het Kleine Meer, Groote Meer en het Granaatven te herstellen. HIervan is een derde film gemaakt, die we graag aan jou laten zien! Lees ook meer over het Kleine Meer in de Woensdrechtse Bode

Natuurmonumenten werkte samen met partners aan dit venherstel door wilgen en pijpenstrootjes te verwijderen en grote delen van de venoevers te plaggen, waardoor de oorspronkelijke zandige ondergrond weer tevoorschijn kwam. Ook is gewerkt aan het beter vasthouden van water door sloten en putten te dempen.

Dankzij subsidie van de Europese Unie en de Provincie Noord-Brabant in het LIFE HELVEX project is flink geïnvesteerd in het herstel van de prachtige vennen.

Natuur en mens geniet!

Door deze werkzaamheden verbetert de leefomgeving van veel planten en dieren. Daar profiteert de natuur van maar ook jij als bezoeker van het gebied! Want als je je oren en ogen goed open houdt, ontdek je het overkruid en de luidruchtige rugstreeppad. Binnenkort spot je misschien wel de geoorde fuut met zijn mooie geeloranje waaiers! Het overkruid doet het vooral goed in het Kleine Meer waar nog een fractie van kalk in het water zit. Daarnaast staat het graag in de winter helemaal onder water en in de zomer nog met een beetje natte voeten. De zonnedauw die hier bij de vennen groeit is een echte vleeseter! Die mooie 'dauwdruppels' op het plantje zijn maar schijn: het is hét wapen om insecten te vangen. De zonnedauw lokt vliegjes met een lekkere geur. Zodra ze op het plantje landen, blijven ze plakken aan die 'dauwdruppels'. De zonnedauw kan dankzij dit dieet groeien op een zeer voedselarme bodem. 

Dit alles is een wandeling waard Natuurmonumenten organiseert daarom zaterdag 10 juni een speciale publieksdag met wandeling. Nu al nieuwsgierig naar het gebied? Bekijk dan snel de film!

Film

Van het venherstel zijn verschillende korte films die je een mooie impressie geven! In deze derde film ‘Van duizend bommen en granaten naar het oeverkruid’ krijg je een beeld van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd, maar vooral van de prachtige natuur we hiervoor terugkrijgen. Voor jou als wandelaar en natuurliefhebber wordt het gebied steeds mooier! Klik hier om de film te bekijken.

Natuurherstel Project Helvex

Het landschap in natuurgebied Kleine Meer en Groote Meer bij Ossendrecht heeft een metamorfose ondergaan. De vennen Groote Meer, Kleine Meer en Granaatven zijn als een parelsnoer met elkaar verbonden, daaromheen vind je gevarieerde bossen. Bomen, struiken en de vlakte vol pijpenstrootje maakten plaats voor een open landschap met een weids uitzicht over de vennen, die straks weer vol water staan.

Natuurmonumenten kon dit grote natuurherstelproject ‘LIFE HELVEX’ samen met haar partners realiseren dankzij de Europese LIFE-subsidie en was eind 2016 gereed.

Wat is er gebeurd?

De belangrijke vennen Groote Meer, Kleine Meer en een oud ven ten westen van het Kleine Meer -het zogenaamde Granaatven- zijn hersteld door opslag van bomen en struiken weg te halen en plagsel op de bodem en oevers te verwijderen. Door het natuurherstel komt er meer én langduriger water in de vennen te staan. Ook wordt de waterkwaliteit beter. 

Grenzeloze samenwerking

Het natuurgebied Groote Meer is in eigendom en beheer bij een particuliere landgoedeigenaar. Natuurmonumenten heeft namens deze eigenaar herstelmaatregelen gecombineerd met de werkzaamheden van Natuurmonumenten zelf. In het LIFE Helvex-project werkt Natuurmonumenten daarnaast samen met het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en met partners aan de Vlaamse zijde van het grenspark: Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Samen hebben wij met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant voor deze en andere projecten een Europese LIFE-subsidie gekregen. En dat is prachtig, want natuur kent geen grenzen!

word nu lid