Project

Rivierklimaatpark IJsselpoort - Floodplain Development

Natuurmonumenten zet zich in om in de uiterwaarden van de IJssel, tussen de IJsselkop en Doesburg, het Rivierklimaatpark IJsselpoort te realiseren.

UPDATE

Dankzij een financiële bijdrage van LIFE+ Nature en de Nationale Postcodeloterij kan Natuurmonumenten aan de slag met de herinrichting van de Velperwaarden en de Koppenwaard. De werkzaamheden vinden plaats tussen september 2017 en april 2018. Lees meer >

De werkzaamheden in de Koppenwaard en de Velperwaarden zijn initiatieven die passen in de koers van het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Hierin zetten verschillende partijen zich samen in om in de uiterwaarden van de IJssel, tussen de IJsselkop en Doesburg, een klimaatbuffer te realiseren, waar:

  • het water langer vastgehouden kan worden,
  • plek is voor planten en dieren,
  • waar mensen verkoeling kunnen vinden.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van Natuumonumenten met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Meer info op de website van Rivierklimaatpark IJsselpoort >

Het realiseren van een klimaatbuffer is nodig want :

1. Als de klimaatverandering doorgaat, zal de IJssel meer water te verstouwen krijgen. Nu al lopen de uiterwaarden regelmatig onder water. Dat zal vaker en meer worden.  Maar aan de andere kan zullen er ook meer extreem droge periodes zijn.
Kortom: een toekomst met verrassende neerslagpieken en –dalen.

2. Door de klimaatverandering schuiven de klimaatzones naar het noorden toe op. Planten en dieren moeten hetzelfde doen en nieuwe broedzones en foerageergebieden zoeken. Rivieren zijn hierbij belangrijke migratieroutes.

Lees de projectbeschrijving van Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Financiering

LIFE

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. 

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.

 

Nationale Postcode Loterij

Begin 2011 ontving Natuurmonumenten een bijdrage van € 2,1 miljoen van de Nationale Postcode Loterij voor de start van dit project.

Nieuws

16/11/17

Eerste stappen naar bloemrijke Koppenwaard

Vanaf de Bandijk is hij in de verte te zien: een eenzame graafmachine. ZIjn werk is een eerste stap naar een bloemrijke Koppenwaard.
12/09/17

Start werkzaamheden Velperwaarden

De komende maanden voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit in de Velperwaarden.
12/09/17

Start werkzaamheden Koppenwaard

Vanaf volgend jaar kun je genieten van een nostalgisch uiterwaardenlandschap bij Lathum.
21/03/16

Oude landschapspatroon terug in Koppenwaard - infoavond 5 april

Natuurmonumenten heeft herstelplannen voor de Koppenwaard, een uiterwaard van de IJssel bij Lathum.
word nu lid