Project

Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern

Natuurmonumenten en de provincie Overijssel maken het leefgebied van grote karekiet en roerdomp in de IJsseldelta beter en groter. Natuurmonumenten doet dit in het Zwarte Meer (onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta) en de provincie Overijssel in het Drontermeer, onderdeel van de Veluwerandmeren.

Steeds minder rietvogels

Samen vormen Zwarte Meer en Drontermeer één van de belangrijkste broedgebieden in ons land voor rietvogels. Maar de laatste jaren zijn de aantallen broedparen veel kleiner geworden. Zeldzame soorten als grote karekiet en roerdomp zijn echte rietbewoners. De oeverzone met waterriet is smaller geworden en daarin bouwt de grote karekiet juist zijn nest. De roerdomp zoekt zijn voedsel in het natte rietland. Daarvan is er steeds minder, want het rietland is verdroogd.

Natte voeten voor riet

Riet heeft water nodig om te groeien. Vergeleken bij vroeger is er nog maar weinig variatie in het waterpeil en de oeverzones overstromen maar zelden. Daardoor hopen plantenresten zich op en komt het riet droog te staan. Dit probleem gaan Natuurmonumenten en de provincie Overijssel aanpakken. In het Zwarte Meer worden de plantenresten afgegraven en afgevoerd, zodat nieuw rietmoeras kan ontstaan. In het Drontermeer wordt nieuw rietland aangelegd. Op die manier vinden meer broedparen van de grote karekiet en de roerdomp een goed leefgebied, met voldoende voedsel en broedgelegenheid.

Bekijk hier de kaart van het project

KINA78477Fotograaf: Bert VerverBron: KINA

Komt dat zien

Twee vogelhutten maken het straks mogelijk voor bezoekers om een purperreiger boven het riet te zien vliegen. Of om het 'hoempen' van de roerdomp of het krassen van de grote karekiet te horen.

LIFE+ project

De Europese Unie subsidieert het herstel van het broedgebied van de rietvogels uit de regeling ‘LIFE +’

WAT IS LIFE?

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. 

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Nieuws

13/09/17

Grote Modderkruipers vangen in weer en wind

In zes werkdagen tijd is door een groep vrijwilligers onder leiding van een boswachter van Natuurmonumenten de modder onderzocht die werd op
31/08/17

Laatste fase rietland herstel van start

Eind augustus is een begin gemaakt met de laatste fase van de werkzaamheden in de rietlanden van het Zwarte Meer langs het Kampereiland.
19/06/17

Nieuwe vogelkijkhut Mandjeswaard heeft een naam

Naam vogelkijkhut Mandjeswaard bekend
19/05/17

Europese natuur viert 25ste verjaardag

Op 21 mei viert de Europese topnatuur haar 25e verjaardag.
word nu lid