Ga direct naar inhoud

Riviernatuur bij Demen-Dieden

Natuurmonumenten wil langs de bedijkte Maas (van Ravenstein tot Raamsdonksveer) de typische riviernatuur weer terugbrengen met de natuurbeleving die daar bij hoort. Dat plan heet MeerMaas. Die riviernatuur willen we ook realiseren rond Demen en Dieden; dit doen we in het gelijknamige project. Nu zie je nog veel mais en graslanden, over een jaar of tien ligt hier een vogelrijk natuurgebied met stromende geulen, grote grazers, bloemrijke stukken en moeras met bloeiende kattenstaarten!

Kattenstaart en ijsvogel

Om dat te bereiken wordt er de komende jaren klei afgegraven en krijgt de natuur nieuwe kansen. Die rivierklei wordt gebruikt als dijkenklei of voor dakpannen en bakstenen voor woningbouw. Overkoepelend vindt tussen Ravenstein en Lith tegelijkertijd ook het project Meanderende Maas plaats. Een dijkverbeteringsproject voor hoogwaterveiligheid, óók met oog voor de natuur. Een win-win situatie dus!

Laatste nieuws

Dit project doen we niet alleen, maar samen met verschillende partijen. Lees de laatste nieuwsbrief >>

Voor wie nu al een kijkje wil nemen in de omgeving. Pak de fiets voor een mooie tocht over de dijk of kies voor de wandelroute Groenendijk-Haren.

Meer natuur, meer te beleven

Met het programma MeerMaas willen we als Natuurmonumenten de riviernatuur langs de Maas herstellen, uiterwaarden verbinden en verder ontwikkelen. Zo ontstaat er een lang aaneengesloten, robuust natuurgebied. Naast biodiversiteit, verbetert de waterkwaliteit én draagt de ontwikkeling van het gebied bij aan hoogwaterveiligheid. Door kleiwinning in het gebied kunnen we de herinrichting en natuurontwikkeling van de uiterwaarden financieren.

Uiteraard realiseren we ook enkele recreatieve voorzieningen, passend in het landschap, zodat iedereen kan genieten van deze dynamische natuur. Denk bijvoorbeeld aan een vogelkijkplek en parkeermogelijkheden. De precieze invulling volgt nog. En bijna uniek in Nederland: in de uiterwaarden hoef je niet op het pad te blijven, je mag hier heerlijk struinen!

De natuur is geduldig

De eerste ideeën voor het project Demen-Dieden ontstonden al meer dan 15 jaar geleden. Nu zijn we zover dat we met de uitvoering aan de slag kunnen. Dit doen we niet alleen. We werken hierbij samen met K3Delta, Wetering, Rodruza en Rijkswaterstaat. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de rivier, de oevers en de geulen. De overige partijen zorgt voor de kleiwinning en inrichting.

Recent kwam hier overkoepelend het project Meanderende Maas bij. Dit programma gaat de komende jaren zorgen voor dijkverbetering van Ravenstein tot Lith. Het is een grootschalig project, waarbij hoogwaterveiligheid centraal staat. Gebieds- en natuurontwikkeling passen hier goed in, waardoor de projecten Demen-Dieden en Meanderende Maas elkaar voor een groot deel overlappen en elkaar versterken.  

Van kleiwinning tot nieuwe natuur

De afgelopen jaren is gewerkt aan een gebiedsplan, waarin rekening wordt gehouden met allerlei details. Welke natuur krijgt waar de ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat de Maas goed kan blijven stromen, zodat het veilig(er) wordt bij hoog water. Waar kan klei gewonnen worden? Wat kunnen bezoekers van het gebied straks zien en doen?

Download de brochure over Demen-Dieden >>

Voordat de natuur zich volledig kan ontwikkelen, zal er eerst grond afgegraven gaan worden. Een deel van de klei die zo wordt gewonnen, zal gebruikt worden voor dakpannen en bakstenen. Of als dijkenklei om de dijken te versterken. Het gebied wordt steeds in delen aangepakt, om de overlast te beperken.