regio

Zuid-Limburg

Werk in uitvoering

Projecten in Zuid-Limburg

De komende 5 jaar werkt Natuurmonumenten in Zuid-Limburg aan maatregelen voor landschap en natuur. Voor het merendeel van deze projecten krijgen wij subsidie van provincie Limburg.

Klaar in 2018

Voor al deze projecten is een meerjarenprogramma 2013-2018 opgesteld. Hierin komen de ambities van Natuurmonumenten en de provincie samen. De provincie Limburg beoogt met het programma de natuurgebieden in beheer bij Natuurmonumenten compleet afgerond en ingericht te hebben per 2018.

Resultaten in 2013

In 2013 zegde de provincie een subsidie toe van ruim 2 miljoen euro. Natuurmonumenten heeft daarvan 10 projecten uitgevoerd en 33 hectare (dat is in grootte bijna 50 voetbalvelden) grond aangekocht. 

De maatregelen uit de projecten bieden onder andere meer overlevingkansen voor de iepenpage (Geleenbeekdal), de oehoe (Sint Pietersberg) en de rosse sprinkhaan (Geuldal). Daarnaast is door veel extra maaien en begrazen op de Brunssummerheide, in het Geuldal en op de Sint Pietersberg een optimalere situatie voor planten en dieren ontstaan.

Subsidie 2014

In 2014 gaan we door met maaien en het laten begrazen van de gebieden, maar we pakken ook veel nieuwe projecten opgepakt. Verwacht wordt dat de provincie in maart haar subsidie voor 2014 toezegt.
 

word nu lid