De Carolinahoeve

Natuurmonumenten is gestart met de verbouwing van de Carolinahoeve. U kunt de komende tijd hinder ondervinden van bouwactiviteiten. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

De Carolinahoeve

Na de laatste renovatie van de Carolinahoeve in 1973 heeft het echtpaar Just de la Paisières meer dan 40 jaar met toewijding voor de Carolinahoeve gezorgd. Nu zij met welverdiend pensioen zijn, maakt Natuurmonumenten van de gelegenheid gebruik om de hoeve te verbouwen. Het gaat om een interne verbouwing; het verplaatsten van de keuken en toiletten, vernieuwen van de vloer en aanpassen van de klimaatbeheersing.Tijdens de bouw wordt er rekening gehouden met aanwezige natuurwaarden. Van te voren is er gedegen onderzoek gedaan en na afloop wordt er zelfs extra ingezet op verblijfplaatsen van onder andere vogels en vleermuizen. Niet ter compensatie maar als surplus.

Buitenruimte

Niet alleen het gebouw wordt aangepakt, ook de buitenomgeving krijgt een opfrisbeurt, waarbij cultuurhistorische waarden als uitgangspunt dienen. Het aanzicht van de buitenruimte krijgt weer een open karakter en zichtlijnen worden hersteld.

 

Schets inrichting omgeving Carolinahoeve

Schets inrichting omgeving Carolinahoeve

Wegens achterstalligonderhoud van de laatste decennia is het open karakter van de omgeving vervaagd. Een inhaalslag moet dit herstellen. Door de tornado van juni 2019 is een deel van de Koningslaan aangetast. In eerste instantie heeft Natuurmonumenten zo veel mogelijk bomen laten staan. Uit controle van de boomspecialist, blijken er toch meer bomen aangetast en onveilig. Na het ruimen van enkele aangetaste bomen, wordt de laan met jonge bomen aangeplant en daarmee hersteld. Wanneer deze herstelwerkzaamheden precies plaats gaan vinden is nog niet duidelijk.

Het terras krijgt een natuurlijke uitstraling, passend bij het karakteristieke gebouw. Het verwijderen van de bestrating en keuze van buitenmeubilair dragen hier aan bij.  

Vervolg

De verbouwing zal zeker tot begin april duren, waarna de hoeve verder ingericht zal worden door de nieuwe ondernemers. De Carolinahoeve blijft een pleisterplaats, waar fietsers en wandelaars na de verbouwing weer met een glimlach worden ontvangen.

Het is nog te vroeg om de nieuwe ondernemers voor te kunnen stellen vanwege verplichtingen elders, maar Natuurmonumenten heeft alle vertrouwen in de samenwerking. Boswachter José Lamain: ‘Het gedachtengoed van de nieuwe ondernemers sluit naadloos aan op de weg die Natuurmonumenten in is geslagen. Natuurlijke uitstraling in concept, maar vooral ook op je bord. Duurzaamheid, lekker eten en tegelijkertijd nog wat leren over de natuur, dat wil toch iedereen. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat de horeca in de gebieden voeding verstrekt, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met mens en natuur. En dat zit bij deze bij deze ondernemers wel goed, de voorliefde voor de natuur zit in hun DNA’.

logo