Schenken na overlijden

Als een overledene veel van de natuur hield, is het misschien een mooie en troostrijke gedachte om deze liefde voort te zetten. Wij bieden verschillende mogelijkheden om dit op passende wijze in te vullen.

Schenken na overlijden

Voortzetten van het lidmaatschap

Misschien wilt u het lidmaatschap van Natuurmonumenten voortzetten onder uw naam. We vragen u in dat geval contact op te nemen met Team Ledenservice via natuurmonumenten.nl/service/contact.

Inzameling tijdens de uitvaart

U kunt tijdens de uitvaart aan de gasten om een donatie ten gunste van de natuur vragen. De opbrengsten van deze collecte kunt u overmaken naar NL69INGB0000009933, ten name van Natuurmonumenten, onder vermelding van Uitvaart ‘naam van de overledene’.

U kunt een herbruikbare collectebox bestellen bij Aafke Beumer, [email protected] of  06 57 16 23 27.

Een donatie voor de natuur

Een donatie voor de natuur in plaats van bloemen tijdens de uitvaart is ook een manier om de liefde voor de natuur van de overledene te uiten. U kunt dan op de rouwkaart de gasten vragen om een bijdrage over te maken naar NL69INGB0000009933, ten name van Natuurmonumenten, onder vermelding van Uitvaart ‘naam van de overledene’.

Een bankje of boom: een blijvende herinnering

Het planten van een boom of het plaatsen van een herinneringsbankje in de natuur is een blijvende en tastbare herinnering aan de overledene. Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Samen met u kiezen wij een mooie plek voor de boom of het herinneringsbankje.

Een gift

Overweegt u een gift ter nagedachtenis te doen, dan kunt u deze overmaken op NL69INGB0000009933, ten name van Natuurmonumenten, onder vermelding van Ter nagedachtenis van ‘naam van de overledene’. Het is mogelijk om een bestemming aan deze gift te geven. Bijvoorbeeld voor het behoud van een natuurgebied waar de overledene zo van hield. Wij helpen u graag bij het vinden van een mooie, passende bestemming.
Bij giften boven de € 50.000,- behoort het instellen van een Fonds op Naam tot de mogelijkheden. In overleg met u kiezen we dan een waardevol doel.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over een gift ter nagedachtenis van een overleden dierbare? Neem dan gerust contact op met onze adviseur Bijzondere Giften, Ellen van Gerven:

T: 06 83 23 22 69

E: [email protected]

logo