Dossier

Wadden

Verdiepingsdocumenten

Overheidsinformatie Wadden

Waddenzee.nl is een informatiebron van de overheid met nieuws, discussies en feiten over beleid, beheer en gebruik van de Waddenzee.

Klimaatverandering en de Wadden

De zeespiegelstijging die ontstaat door klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor het Waddengebied.

Eilanden natuurlijk

Op de eilanden is de beweging van zand en water op veel plaatsen door mensenhanden vastgelegd. Wetenschappers geven aan dat het terugbrengen van dynamiek de natuurwaarden en veiligheid vergroot. Kijk in de schiermonnikoogshop, waar u het boek "Eilanden natuurlijk" kunt bestellen.

Onafhankelijke Wadadviezen

De Raad voor de Wadden adviseert de overheid over het Waddengebied, vanuit een ondubbelzinnig perspectief: het unieke karakter van het Waddengebied moet bewaard en gespaard worden.

Ik pas op het Wad

Vaarrecreant zijn welkom om het Wad. Lees op ‘Ik pas op het Wad’ de spelregels.

Overheidsvisie op Waddenvisserij

Het Regionaaal College voor de Wadden, de koepel van alle overheden, heeft een visserijvisie geschreven om te komen tot duurzame visserij in de Waddenzee.

word nu lid