Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Impressie ledenavond Ledencommissie Amsterdam 14 maart 2018

Op de ledenavond van NM-Amsterdam 14 maart presenteerden Willem Hellevoort – provinciaal ambassadeur voor NM – en Martijn de Jong – communicatiemedewerker NM voor Noord-Holland en Flevoland – de ontwikkeling van de grote groengebieden rondom Amsterdam. Een geweldig overzicht, met ook veel plaatjes, waarvan we door ruimtegebrek maar een paar kunnen opnemen.

Martijn schetste de ontwikkeling van het rijksbeleid van de afgelopen 60 jaar tot nu, met:

 • Vanaf 1958 tot 2011 samenspel rijk, provincie en gemeente: Rijksbufferzones, nationale landschappen, randstadgroen, geld…
 • Kabinet Rutte-1 met staatssecretaris Bleker: korting budget van 70%, en decentralisatie naar provincie
 • Vorige Kabinet: Nationale parken van wereldklasse: nieuwe energie voor het natuurbeleid – maar niet in Noord-Holland
 • Wel particuliere initiatieven, en grotere rol Metropool Regio Amsterdam (MRA) welke tot nu toe beperkt blijft tot verkenningen.

Verschillende provincies pakken de inzet op nieuwe nationale parken actief op, behalve Noord-Holland. Opvallend is zelfs dat Friesland het Noord-Hollandse deel van de Wadden meeneemt, Zuid-Holland voor de Duinen met ook Zuid-Kennemerland, Utrecht wil voor het Nationaal Park Heuvelrug ook de Vechtplassen en het Gooi opnemen en Flevoland neemt voor IJssel- en Markermeer de Noord-Hollandse kust mee.

  Voorstellen voor Nationale Parken (nieuw stijl)

  Er is genoeg reden om vlak bij Amsterdam meer te doen, zo blijkt uit de kaarten van de provincie Noord-Holland die vooral Waterland en het gebied ten noorden daarvan als zeer waardevol ziet, maar ook de Ronde Hoep en het Naardermeer. Een kaart met waardevolle gebieden toont ook de Vechtplassen en nog veel meer groen en blauw rond Amsterdam.

  Zeer waardevolle (links) en waardevolle (rechts) gebieden in Noord-Holland

  Willem vertelde over de samenwerking tussen natuurorganisaties (ANV’s) en terrein beherende organisaties (TBO’s), die samen een visiedocument opgesteld, waarin zij de kwaliteiten van de gebieden aangeven, met keuzes in de Provinciale omgevingsvisie:

  • Versterk en bescherm het landschap;
  • Groene en gezonde leefomgeving als leidend principe, inclusief verbindingen tussen stad en natuur;
  • Investeer blijvend in top-ecologische-natuur en top-activiteiten-natuur – uitbreiden, vernieuwen, beheer, onderhoud;
  • Investeer in natuur inclusieve en natuur intensieve landbouw;
  • Tegengaan bodemdaling en klimaatadaptatie als speerpunt beleid (o.a. waterpeil veenweiden).

  De samenwerking wordt vervolgd. Grote aandacht krijgen de Amsterdam Wetlands, de laaggelegen gebieden ten noorden van Amsterdam en Zaanstad. Hierover later meer dit jaar op een volgende ledenvergadering, zodra meer informatie beschikbaar komt. De versterking van de Markermeerdijken biedt kansen voor een integrale aanpak van het Markermeer en de dijken. Dit gaf Martijn ook aan bij het initiatief van de Metropool Regio Amsterdam. Hier liggen op korte termijn kansen en daarom meer daarover op onze ledenavond op 26 september.

  De samenwerkende organisaties gaan zich verder richten op:

  • Tegengaan bodemdaling en klimaatadaptatie als speerpunt beleid (o.a. waterpeil veenweiden)
  • Uitwerken en inbrengen visie Amsterdam Wetlands
  • Samenwerkingstraject ANV’s – TBO’s
  • Uitvoering Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
  • Aanhaken versterking Markermeerdijken in combinatie met Gebiedsagenda IJsselmeer
  • Verkennen mogelijkheden Geopark Gooi en omstreken
  • Lobby bij Provinciale Staten over de omgevingsvisie NH
  • Lobby Den Haag voor waardevolle gebieden en Nationale Parken.