Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. De acht leden van de commissie zijn tevens lid van de landelijke ledenraad. In de ledenraad denken en stemmen de LC leden mee over het beleid van Natuurmonumenten.

Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie komt maandelijks bijeen om de actualiteit in de regio en landelijke thema’s te bespreken. Daarvoor is het belangrijk dat zij goed weet wat er speelt bij onze leden in de regio. Omdat Gelderland een grote en uitgestrekte provincie is werkt de ledencommissie met een aantal zogenaamde lokale permanente contactgroepen die ongeveer 5x per jaar bijeenkomen en waarvan de voorzitters tevens lid van de ledencommissie zijn. Op deze manier willen we zo goed mogelijk gevoed worden met informatie uit bijvoorbeeld De Graafschap, Montferland, Veluwe, Zuid-Veluwe, Veluwezoom, IJsselvallei en Winterswijk.

Gelderse thema's

In en rond onze Gelderse natuurgebieden spelen veel thema’s waarover we met leden in gesprek willen gaan. Naast de bekende stikstof problematiek spelen zaken als de droogte, de komst van windmolens en zonneweides, de steeds verder toenemende druk door recreatie en buitensport, houtkap, faunabeheer en natuurlijk de komst van de wolf.

Ledendag 2022

Op zaterdag 11 juni organiseert de ledencommissie de jaarlijkse ledenmiddag voor de Gelderse leden in het Leuvenumse bos. Tijdens het formele gedeelte van de ledendag zal het Gelderse jaarverslag van de commissie worden behandeld, nemen we afscheid van twee leden en is de verkiezing van twee nieuwe kandidaat leden tot ledenraadslid geagendeerd.

Naast de formele jaarvergadering behandelen we het belang van waterbeheer in onze natuurgebieden. We hebben enkele deskundigen uitgenodigd die uitleg geven over dit thema en de restauratie van de Leuvenumse Beek in het bijzonder. De dag zal worden afgesloten met excursies door het stroomgebied van de Leuvenumse beek.

Stikstof

Lees hier meer over stikstof.

Verslag jaarvergadering

Lees hier het verslag van de jaarvergadering gehouden op 11 juni 2022.

Jaarverslag 2021

Wil je meer weten over het werk van ledencommissie Gelderland? Lees hier het jaarverslag 2021.

Ledencommissie in beeld

Hieronder kunt je in het kort kennismaken met de leden de ledencommissie Gelderland. Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected].

Leden

Op dit moment bestaat de LC Gelderland uit de volgende leden:

Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected].

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo