Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. In de ledenraad vergadering denken en stemmen de leden van de LC mee over het beleid van Natuurmonumenten. Daarnaast is er een maandelijkse vergadering waarbij ook vertegenwoordigers van Natuurmonumenten aanwezig zijn.

Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. In de ledenraad vergadering denken en stemmen de leden van de LC mee over het beleid van Natuurmonumenten. Daarnaast is er een maandelijkse vergadering waarbij ook vertegenwoordigers van Natuurmonumenten aanwezig zijn.

Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected]

De ledencommissie zoekt ook zelf contact met de Gelderse leden. Hiervoor organiseert ze ledenbijeenkomsten, discussieavonden, lezingen en thema-excursies. Deze worden aangekondigd in het blad Puur Natuur en natuurlijk op deze webpagina.

Ledenvertegenwoordigers gezocht

Draag je de natuur en het landschap van Gelderland een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten. Bekijk hier de vacature.

Ledendag LC Gelderland 2020

Als gevolg van de aanhoudende Coronacrisis kan de Gelderse ledendag dit jaar helaas geen doorgang vinden. De ledendag zou dit jaar in het teken te staan van de landbouwtransitie. Er is een programma voorbereid dat zou plaats vinden op landgoed Hackfort. Als gevolg van de Corona epidemie en de noodzakelijk meetregelen werd eerder besloten deze dag over de zomer te tillen. Helaas blijkt de epidemie langer aan te houden dan we hoopten. Er is nog getracht om voor het einde van het jaar een aangepast programma samen te stellen waarbij in estafette vorm zou worden gewerkt. Dat bleek echter in de praktijk niet haalbaar gelet op de beperkte faciliteiten en de risico’s. Daarom is besloten een volgende ledendag te organiseren op Hackfort in het voorjaar van 2021 en het thema blijft de landbouwtransitie. Zodra een datum bekend is zullen we dat communiceren via mail en de NM activiteitenkalender.

Jaarvergadering

De jaarvergadering vormt traditiegetrouw het formele deel van de jaarlijkse ledendag. Vanuit het bestuur van Natuurmonumenten wordt permissie gegeven om de jaarvergadering en de vaststelling van het jaarverslag vanwege de bijzondere omstandigheden over te slaan. Er is wel een concept jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag 2019 lees je hier.

Het benoemen van nieuwe leden blijft dit jaar ook achterwege. De commissie heeft gelukkig een aantal kandidaat-leden die volwaardig functioneren, die hebben echter geen stemrecht tijdens de landelijke ledenraad.

Actualiteit in de regio

Het is jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten aangezien er zoveel zaken spelen die van invloed zijn op onze Gelderse natuurgebieden en waarover we met je in gesprek zouden willen gaan. Naast de bekende stikstof problematiek spelen zaken als de droogte, de mogelijke komst van windmolens en zonneweides, de steeds verder toenemende druk door recreatie en buitensport, houtkap en natuurlijk de komst van de wolf.

Jaarverslag 2019

Wil je meer weten over het werk van ledencommissie Gelderland? Lees hier het jaarverslag 2019.

Permanente contactgroepen

Natuurmonumenten heeft in Gelderland een aantal beheereenheden. Bij deze beheereenheden zijn zogenoemde permanente contactgroepen (PCG) actief: De Graafschap, Montferland, Veluwe, Zuid-Veluwe, Veluwezoom, IJsselvallei en Winterswijk.

Ledencommissie in beeld

Hieronder kunt je in het kort kennismaken met de leden de ledencommissie Gelderland. Hebt je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected].

Leden

Op dit moment bestaat de LC Gelderland uit de volgende leden:

Ledenvertegenwoordigers gezocht

Draag je de natuur en het landschap van Gelderland een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten. Bekijk hier de vacature.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo