Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie Gelderland is de spreekbuis voor de circa 79.000 Gelderse leden. De acht leden van de commissie zijn tevens lid van de landelijke ledenraad. In de ledenraad denken en stemmen de LC leden mee over het beleid van Natuurmonumenten.

Ledencommissie Gelderland

De ledencommissie komt maandelijks bijeen om de actualiteit in de regio en ook landelijke thema’s te bespreken. Daarvoor is het belangrijk dat zij goed weet wat er speelt bij onze leden in de regio. Omdat Gelderland een grote en uitgestrekte provincie is werkt de ledencommissie met een aantal zogenaamde lokale permanente contactgroepen die ongeveer 5x per jaar bijeenkomen en waarvan de voorzitters tevens lid van de ledencommissie zijn. Op deze manier willen we zo goed mogelijk gevoed worden met informatie uit bijvoorbeeld De Graafschap, Montferland, Veluwe, Zuid-Veluwe, Veluwezoom, IJsselvallei en Winterswijk.

In en rond onze Gelderse natuurgebieden spelen veel thema’s waarover we met leden in gesprek willen gaan. Naast de bekende stikstof problematiek spelen zaken als de droogte, de mogelijke komst van windmolens en zonneweides, de steeds verder toenemende druk door recreatie en buitensport, houtkap, faunabeheer en natuurlijk de komst van de wolf.

Als gevolg van de aanhoudende Coronacrisis kon afgelopen jaar de Gelderse ledendag helaas geen doorgang vinden. De verwachting is dat het op zijn vroegst in de nazomer van 2021 mogelijk is om een ledendag te organiseren. Zodra een datum en locatie bekend is zullen we dat communiceren via mail en de NM activiteitenkalender. Tijdens deze ledendag zal het jaarverslag 2020 worden behandeld en zijn er de verkiezingen van nieuwe leden. Wil je meer weten over het werk van ledencommissie Gelderland? Lees hier het concept jaarverslag 2020.

Ledencommissie in beeld

Hieronder kunt je in het kort kennismaken met de leden de ledencommissie Gelderland. Hebt je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected].

Leden

Op dit moment bestaat de LC Gelderland uit de volgende leden:

Heb je als Gelders lid een bepaalde mening over het werk, het beleid of de gebieden van Natuurmonumenten? Zoek dan contact met ons en stuur een e-mail naar: [email protected].

Jaarverslag 2020

Lees hier het concept jaarverslag 2020 van de ledencommissie Gelderland.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo