Een LC-lid stelt zich voor: Debora 't Lam

Een kennismaking met Debora 't Lam.

Wanneer de kans zich voordoet, ben ik wandelend te vinden in één van de mooie natuurgebieden die Nederland rijk is. Opgroeiende in het buitengebied in Zuid-Holland kreeg ik respect voor de natuur mee, maar de bewondering is met de jaren gegroeid. Toen ik zo'n 20 jaar geleden in Breda kwam wonen, werden de bossen rondom de stad al snel het verlengde van mijn achtertuin. Ik haal er nog altijd graag een frisse neus.

Prachtig ingebed in de omgeving als de natuur vaak lijkt, blijkt ze ook zeer kwetsbaar door de (hedendaagse) invloeden van buitenaf. Niet zelden moet ze het veld ruimen voor herstructurering van gebieden waarbij economische redenen de drijvende kracht blijken.  Hoe belangrijk blijkt dan de rol van organisaties als Natuurmonumenten die zich met hart en ziel inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Daarom ga ik met plezier de uitdagende rol aan, om naast mijn werk als accountant, vanuit de districtscommissie draagvlak te creëren onder leden, bewoners en belanghebbenden voor het behoud van de prachtige, maar vaak ook kwetsbare natuur in onze provincie.