Word lid

Een LC-lid stelt zich voor: Eric Hüner

Een kennismaking met Eric Hüner.

Wie ben ik?

Eric Hüner, geboren en getogen in Den Haag e.o.. Ik woon inmiddels meer dan de helft van mijn leven in Voorburg. Alleen voor mijn studie (sociologie/planologie) heb ik een aantal jaren in Breda gewoond.

De liefde voor de natuur is me van huis uit meegegeven. Mijn vader is tuin- en landschapsarchitect. Als gezin waren we, mede omdat we op een bovenwoning woonden, veel buiten. Als tiener heb ik m’n eerste ervaring als “natuurontwikkelaar” opgedaan. In de weekenden verdiende ik zakgeld door tuinen aan te leggen en te onderhouden die mijn vader had ontworpen.

Nu doe ik meerdere keren per jaar vergelijkbaar werk als lid van de natuurwerkgroep van het Buitengoed Dorrepaal. Als vrijwilliger maak ik, samen met de cliënten met een verstandelijke beperking, nieuwe beschoeiingen met wilgentenen, snoeien we samen struiken en bomen, planten we bomen en hangen nestkasten op. Maar ook in de andere weekenden ben ik veel in de natuur. Wandelen en bijpraten met m'n kinderen en/of vrienden. Een weekendje weg in een van de nationale landschappen of nationale parken. Maar ook wielrennen en hardlopen in de duinen rond Wassenaar, komt regelmatig voor.

Wat doe ik?

Mijn broer en zus hebben het meeste groen in hun genen meegekregen en zijn beide fysiek ‘werkzaam’ in het groen. Mijn loopbaan als planoloog kende meer een “rode” start met de ontwikkeling van winkelcentra, hotels en woningen. Na verloop van tijd verlegde mijn loopbaan zich vanzelf naar het groen met als belangrijkste aandachtspunt het landelijk gebied. Echter sinds het rijk zich steeds meer terugtrok op andere prioriteiten dan het groen en de natuur heb ik mijn aandacht verbreed naar de zorg voor een mooie en betekenisvolle leefomgeving.

Mijn huidige werk als rijksambtenaar bij het ministerie van I&M richt zich meer op nieuwe wetgeving. Als programmamanager ben ik betrokken bij de herziening van het omgevingsrecht. Meer dan 20 wetten, waaronder de ‘nieuwe’ Natuurwet, de Wet ruimtelijke ordening en alle milieuwetgeving worden samengevoegd in de nieuwe Omgevingswet. Ook daar zal ik mij inzetten om de natuurlijke, recreatieve en landschappelijke waarden van dit mooie land te vergroten.

Waarom doe ik het?

Ik vind het leuk en een uitdaging om mijn kennis en ervaring, opgedaan in zowel mijn werk als privé, op het terrein van het landelijk gebied in te zetten. Via mijn werk was ik al eerder met Natuurmonumenten in aanraking gekomen en de wijze waarop men tot ontwikkeling van de natuur wil komen. Ik heb ervaren dat Natuurmonumenten een actieve organisatie is, die natuurontwikkeling belangrijk vindt en de beleving van de natuur daar steeds meer in mee neemt.

Natuurmonumenten durft ook alternatieve wegen te bewandelen om natuur te ontwikkelen tegen de verdrukking in. Om ook in de drukke Randstad met veel claims om de ruimte voor wonen, bedrijven en glastuinbouw de gemeenten bereid te vinden om nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden mee te nemen bij stedelijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen aan de noordrand van Rotterdam, de plannen voor de Polder Schieveen en Vlinderstrik, zijn daar aansprekende voorbeelden van.

Ik ben sinds 2010 lid van de Districtcommissie van Zuid Holland. Als vice-voorzitter en contactpersoon voor de ca. 150.000 leden in de provincie. Een prima manier om signalen van leden mee te nemen bij ons werk voor de natuur. 

Wat houdt de taak van ledencontactpersoon eigenlijk in en wat kom je zoal tegen? Klik hier voor meer informatie.