Een LC-lid stelt zich voor: Jet Westhoff

Een kennismaking met Jet Westhoff.

Wie ben ik?

Mijn naam is Jet Westhoff en ik woon met mijn man in Gorinchem. Ik ben geboren in Breda en vervolgens heb ik op veel plaatsen gewoond in diverse  provincies.

In mijn kindertijd namen mijn ouders ons al mee op lange wandel- en fietstochten door de natuur. Daardoor is mijn blijvende belangstelling gewekt, en ook mijn man houdt van de natuur en van het fotograferen van landschappen en  vogels.  We gaan vaak op de fiets de natuur in. Wat ik ook mooi vind is per roeiboot de Linge op te gaan.

Doordat mijn vader in de landbouw werkzaam was, had ik naast de natuur ook veel belangstelling voor de landbouw. Ik heb de hogere agrarische school gedaan en vervolgens agrarische milieukunde. Hier kwamen de interesses voor natuur en landbouw samen.

Wat doe ik?

Ik heb vele jaren zowel bij overheid als adviesbureaus als projectleider en afdelingshoofd gewerkt op het gebied van ruimte, milieu en duurzaamheid. Belangrijke uitdaging was het integreren van  de milieuaspecten, waaronder de  natuur- en wateropgave in de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Momenteel werk ik nog parttime als adviseur.

Ik ben ook al vele jaren actief als vrijwilliger bij het Natuurcentrum in Gorinchem op het gebied van natuureducatie.

Waarom doe ik het?

De natuur is van wezenlijk belang, voor mens en dier én voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Natuur is daarmee een essentieel onderdeel van onze maatschappij.

Natuurmonumenten speelt een belangrijke rol  in het behoud en beheer van de natuur. Ik wil graag een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van Natuurmonumenten. Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de rol van natuur en landschap in de ontwikkeling van ruimte en economie, klimaatverandering en naar een duurzame landbouw.