natuurgebied

Vlijmens Ven

nieuws

Beleef de bloemenpracht en historie

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een visie op natuurbeleving ontwikkeld voor de natuur ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden. De verhalen die in dit gebied en haar deelgebieden voor het oprapen liggen, kunnen (potentiële) bezoekers van het landschap straks veel meer gaan beleven.

Je vindt hier namelijk een prachtig, uniek en uitgestrekt natuurgebied. Het bestaat uit een 8 kilometer lang gebied, met een weelde aan natuur, landschappelijke en (cultuur)historische elementen. Zichtbaar én onzichtbaar. Het gebied is de laatste jaren enorm veranderd, ten gunste van de natuur en hoogwaterveiligheid, dankzij het LIFE-project Blues in the Marshes en HoWaBo, de Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch.  

Inloopavond

Wil je meer weten over de visie en de maatregelen of heb je zelf ideeën die bij de visie passen of die bijdragen aan de uitvoering ervan? Kom dan naar de inloopavond!

Download de visie >>

Visie op natuurbeleving en maatregelenplan 

De eigenaren van het natuurgebied, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen dit gebied naar een hoger plan tillen. Daarom ligt er nu een visie op natuurbeleving. Hierin wordt duidelijk welke bezoekers aangetrokken worden en wat er te beleven valt. Waar kansen liggen voor recreatieve mogelijkheden en waar de natuur rust en ruimte nodig heeft. De visie is tot stand gekomen door interne en externe raadpleging, verschillende bezoeken aan het gebied, gesprekken met de omliggende gemeentes en andere betrokken partijen.

Het resultaat is een visie met daaraan concrete maatregelen gekoppeld. Met de realisatie daarvan, kan een nu al prachtig gebied verder aangekleed worden. Bezoekers ervaren straks hetzelfde trotse gevoel, dat nu al bij de betrokken partijen en de omgeving leeft!

word nu lid