natuurgebied

Nationaal Park Schiermonnikoog

Volg lepelaars per satelliet

Uit veldonderzoek is gebleken dat lepelaars in het najaar ons land uittrekken en vroeg in het voorjaar weer terugkomen. Maar hoe verloopt die trek? Waar gaan de dieren heen? En welke tussenstops maken ze? Volg de lepelaars nu per satelliet en u ontdekt het! 

Hoe volgen we de lepelaars?

Op de vogels zijn heel kleine GPS-zenders aangebracht als een soort rugzakje. Het doel hiervan is om de kennis over trek en overwintering te vergroten. We kunnen nu zeer gedetailleerde informatie krijgen over trekstrategie, snelheid en tussenstops. Deze kennis is van belang voor het beter beschermen van de internationale trekbaan. Ook kan de verzamelde informatie worden gebruikt voor andere vogelsoorten die van dezelfde trekbaan gebruik maken zoals grutto’s, kemphanen en purperreigers.

Wilt u een vogel volgen? 

  • Om een lepelaar te kunnen volgen, heeft u Google Earth nodig. Download Google Earth
  • Klik op een foto van een lepelaar. Kies 'openen'. Uw pc unzipt het bestand dan vanzelf.
  • Dubbelklik daarna 'doc.kml'. in de lijst, Google Earth opent vanzelf.
  • De zender stuurt iedere 4 uur een signaal. Om de gegevens op Google Earth nog leesbaar te houden, zijn niet al die data opgenomen.

Lepelaars

Mauretaanse lepelaar, volwassen vrouw, gevangen op 16 juli 2008 op Nair in Banc d’Arguin. Genoemd naar een medewerker van de PNBA.
Levensloop Abou
Mauretaanse lepelaar, volwassen man, gevangen op 12 juli 2008 op Nair in Banc d’Arguin. Genoemd naar een medewerker van de PNBA.
 
Levensloop Camera
Mauretaanse lepelaar, adulte man, gevangen op 12 juli 2008 te Nair in Banc d’Arguin. Genoemd naar een medewerker van PNBA
Nederlandse lepelaar, juveniele vrouw, gevangen op 24 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerkster van NM.
Mauretaanse lepelaar, volwassen man, gevangen op 2 juli 2008 op Zira in Banc d’Arguin. Genoemd naar een medewerker van de PNBA.
Nederlandse lepelaar, juveniele man, gevangen op 21 mei 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van SOVON.
levensloop Marloes
Nederlandse lepelaar, juveniele vrouw, gevangen op 10 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar de vrouw van een Adessium medewerker.
levensloop Otto
Nederlandse lepelaar, adulte man, gevangen op 11 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van NM.
levensloop Rogier
Nederlandse lepelaar, adulte man, gevangen op 21 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van Adessium.
levensloop Wilfred
Nederlandse lepelaar, juveniele man, gevangen op 5 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van NM
Nederlandse lepelaar, adult, gevangen op 19 april 2009 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerkster van Veda Consultancy
Maurentaanse lepelaar, gevangen op 4 mei 2009 op het eiland Zira. Genoemd naar een medewerker van Banc d'Arguin.
Maurentaanse lepelaar, gevangen op 4 mei 2009 op het eiland Zira. Genoemd naar een medewerker van Banc d'Arguin.
Nederlandse lepelaar, adult, gevangen op 13 april 2009 op Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van NIOZ / RUG.
Nederlandse lepelaar, adult, gevangen op 29 mei 2009 op Texel. Genoemd naar een medewerker van NM.
Nederlandse lepelaar, adult, gevangen op 4 juni 2009 op Texel. Genoemd naar een medewerker van NM
Nederlandse lepelaar, juveniele man, gevangen op 7 juni 2009 op Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van NM.
Nederlandse lepelaar, juveniele vrouw, gevangen op 14 juni 2009 op Schiermonnikoog. Genoemd naar een studente werkzaam op Schiermonnikoog.
Nederlandse lepelaar, juveniele vrouw, gevangen op 14 juni 2009 op Schiermonnikoog. Genoemd naar de dochter van Tamar Lok (PhD).
Mauretaanse (balsaci) lepelaar, juveniele man, gevangen op 7 juli 2009 op Arel in Banc d'Arguin. Genoemd naar een medewerker van PNBA.
Nederlandse lepelaar, juveniele man, gevangen op 26 juni 2009 op Vlieland. Genoemd naar een medewerker van SBB.
Maurentaanse (balsaci) lepelaar, juveniele man, gevangen op 7 juli 2009 op Arel in Banc d'Arguin. Genoemd naar het dorpshoofd van Tessot PNBA.
Mauretaanse (balsaci) lepelaar, juveniele vrouw, gevangen op 7 juli 2009 op Arel in Banc d'Arguin. Genoemd naar een medewerkster van PNBA.
Nederlandse Lepelaar, juveniele man, gevangen op 10 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar een medewerker van NM. Waarschijnlijk dood sinds 2/12/2008 in Portugal.
Nederlandse Lepelaar, juveniel man, gevangen op 24 juni 2008 te Schiermonnikoog. Genoemd naar de vriend van een onderzoekster van de RUG. Tijdens zijn trek door de Sahara overleden op 2/11/2008
Nederlandse Lepelaar, junveniele man, gevangen op 26 juni 2009 op Vlieland. Genoemd naar een medewerker van SOVON. Dood gevonden aan de waddendijk nabij Sexbierum 20 juli 2009.
 
Nederlandse Lepelaar, geringd op 31 juli 2009 als nestjong op de Banaan bij Den Oever. Genoemd naar de voorzitter van de Werkgroep Lepelaar. Harrie werd op 5 november 2009 neergeschoten in Frankrijk.
   

Levensloop Leon

Nederlandse lepelaar, geringd op 31 juli 2009 als nestjong op de Banaan bij Den Oever. Genoemd naar een medewerker van SBB.

Levensloop BB31

Lepelaar BB31 werd op 01 juni 2005 van twee blauwe ringen, met daarop het nummer 31, voorzien. Hij was toen een nestjong. Op 04 mei 2010 werd het dier broedend op Schiermonnikoog gevangen en de oude zender van Cynthia werd op zijn rug bevestigd.

 Gesponsord door

word nu lid