Gezocht: vrijwilliger ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen

Draag je de natuur en het landschap van Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

Noord-Brabant

Functienaam: kandidaat-lid ledencommissie
Tijdsbesteding: 12 dagen per jaar
Locatie: Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen

Wat houdt de functie in?

Als lid van de ledencommissie denk, praat en beslis je mee over beleidsmatige actuele onderwerpen die spelen in de regio. Als afgevaardigde van de ledenraad denk je ook mee over de grote lijnen van het landelijk beleid van Natuurmonumenten. De ledenraad wordt 2x per jaar gehouden in het midden van het land. Als ledencommissie vergaderen we daarnaast een 5tal keren per jaar plus enkele lokale vergaderingen bij een beheereenheid en een jaarvergadering.

De ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen bestaat op dit moment uit 9 leden waarvan momenteel 3 kandidaat-leden. De vaste leden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmaal herkozen worden. Zodra er een plaats vrijkomt, kunnen kandidaat-leden doorstromen. De (kandidaat) commissieleden vormen de schakel tussen de achterban en Natuurmonumenten. Het is een boeiende klus die op verschillende manieren vormgegeven kan worden. Je kunt bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten organiseren, namens de ledencommissie aanwezig zijn bij evenementen of andere momenten die belangrijk zijn voor natuur(monumenten). Je hebt voeling met wat er in de omgeving speelt. De ledencommissie werkt nauw samen met de werkorganisatie in de beheereenheden. Het werkplan van de ledencommissie wordt dan ook afgestemd op de werkplannen van deze beheereenheden.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar mensen die actief betrokken zijn bij de natuur en natuurbescherming. Binnen de commissie worden aandachtsgebieden verdeeld; dit is zowel naar regio’s als naar onderwerpen. Daar neem je ook een deel van op je. Je bent initiatiefrijk en sociaal vaardig. Je kunt goed een bijeenkomst organiseren, een presentatie geven voor een groep, het verslag van een bijeenkomst opstellen en de commissie vertegenwoordigen. Je denkt positief kritisch mee over de hoofdlijnen van het beleid. Je bent lid van Natuurmonumenten en woonachtig in het gebied van de ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen. Op dit moment zoeken we een kandidaat woonachtig in West-Brabant.

Wat bieden wij?

  • Een interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.

Informatie en sollicitatie

Als je woonachtig bent in West-Brabant en interesse hebt, neem dan contact op met de secretaris Ruud Smeulders of email [email protected]

logo