Ga direct naar inhoud

Vacature: vrijwillige kooiker Eendenkooi Schipluiden

Er doet zich een unieke situatie voor: de boswachters van Natuurmonumenten zijn namelijk op zoek naar een vrijwillige kooiker die eenden wil vangen en ringen in de prachtige cultuurhistorische Eendenkooi Schipluiden in Midden-Delfland. Ben jij degene die dit oude ambacht levend wil houden?

Eendenkooi Schipluiden

In het agrarische land van Midden-Delfland - tussen Rotterdam, Delft en Den Haag - beheert Natuurmonumenten naast weidevogelpolders ook twee historische eendenkooien: eendenkooi Schipluiden en eendenkooi Het Aalkeetbuiten. 

Oud-Hollands ambacht

Een van deze eendenkooien, namelijk Eendenkooi Schipluiden, is nog steeds in werking. De kooiker (en tevens onze collega) vangt en ringt hier tussen september en februari wilde eenden in een van de gebogen vangpijpen van 35 tot 45 meter. Dit doet hij met behulp van tamme, in de kooiplas levende eenden, het kooikershondje en wat voer. Een oud-Hollands ambacht dat na honderden jaren nog steeds in stand gehouden wordt.

Word opgeleid door de huidige kooiker!

Echter, de kooiker van dienst gaat over enkele jaren met pensioen en daarom zijn wij op zoek naar versterking in de vorm van een vrijwillige kooiker (eenden vangen en ringen), zodat we kunnen blijven bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van waterwild en de cultuurhistorie kunnen borgen. De kooiker is bereid de nieuwe vrijwillige kooiker op te leiden en te begeleiden. 

Eendenkooi Schipluiden

Het natuurgebied Eendenkooi Schipluiden (12,2 ha) is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en een overwinterings- en broedplaats voor eenden. De eendenkooi is gebouwd op de oude kreek de Keen en wordt omringd door graslanden, die een belangrijke functie vervullen als toevluchtsoord voor dieren en samen met de kooi het natuurgebied vormen. Deze weilanden zijn eigendom van Natuurmonumenten en worden verpacht aan boeren. 

Samenwerken met voedervrijwilligers

Van vrijwillige kooiker vragen we ongeveer 1x per maand betrokkenheid bij het actief vangen en ringen van de eenden. Dit zijn ongeveer 6 à 7 bezoeken tussen september en februari. Tijdens een seizoen worden er tussen de 100 (topjaar) en 20 (slecht jaar) eenden gevangen, het gemiddelde ligt op 49 per seizoen. 

Een poule van nieuw te werven vrijwilligers gaat het dagelijks voeren op zich nemen. Als vrijwillige kooiker is het niet nodig om coördinerend te zijn voor deze groep. Wel vragen we een sturende rol en je hebt met de groep contact wanneer het een goed moment is om te vangen en ringen. 

Wat vragen we van jou?
  • Ongeveer 1x per maand actief vangen (6 à 7 bezoeken tussen sep - feb)
  • Je ringt en inventariseert zelfstandig watervogels in Eendenkooi Schipluiden 
  • Je bent gecertificeerd ringer watervogels (het behalen van certificaat is eigen verantwoordelijkheid)
  • Je bent in bezit van een jachtakte (met aantekening eendenkooi) of bereid deze te behalen 
  • Goede communicatie met de poule vrijwilligers die het dagelijks voeren voor hun rekening neemt

Ben je geïnteresseerd? Of heb je nog vragen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem gerust contact op met boswachter Anneloes Vennik, [email protected].

Weet je wellicht iemand die interesse heeft, schroom niet om deze vacature door te sturen.