Vrijwilliger ledencommissie Natuurmonumenten Flevoland en Zwarte Meer

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer zoekt versterking! Een natuurliefhebber die het ook leuk vindt om mee te denken en mee te praten, om bijeenkomsten te organiseren over zaken die van belang zijn voor de leden van Natuurmonumenten in Flevoland.

Flevoland

Functienaam: kandidaat-lid ledencommissie
Tijdsbesteding: ongeveer12 dagen per jaar
Locatie: Flevoland

Wat houdt de functie in?

De ledencommissie (LC) vormt de schakel tussen de (landelijke) ledenraad van Natuurmonumenten en de leden in Flevoland.

Als lid van de ledencommissie denk, praat en beslis je mee over beleidsmatige actuele onderwerpen die spelen in de regio. Als afgevaardigde van de ledenraad denk je ook mee over de grote lijnen van het landelijk beleid van Natuurmonumenten. De ledenraad wordt twee keer per jaar gehouden. Het bestuur legt tijdens de ledenraad verantwoording af over het gevoerde beleid. Voorafgaande aan de ledenraad vinden er vragenuurtjes plaats op het gebied van beheer, marketing & communicatie en financiën.

Als ledencommissie vergaderen we ongeveer acht keer per jaar en organiseren een jaarvergadering voor de leden van Flevoland. Daarnaast worden er op jaarbasis twee bijeenkomsten met de klankbordgroep gehouden. Ook wordt er één of twee keer per jaar een excursie met de commissie georganiseerd als teambuilding. Normaal gesproken zijn dit fysieke bijeenkomsten, vanwege de Coronapandemie worden deze tot op heden digitaal georganiseerd.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar mensen die actief betrokken zijn bij de natuur en natuurbescherming. Binnen de commissie worden aandachtsgebieden verdeeld; dit is zowel naar regio’s als naar onderwerpen. Daar neem je ook een deel van op je. Je bent initiatiefrijk en sociaal vaardig. Je kunt goed een bijeenkomst organiseren, een presentatie geven voor een groep, het verslag van een bijeenkomst opstellen en de commissie vertegenwoordigen. Je denkt positief kritisch mee over de hoofdlijnen van het beleid. Je bent lid van Natuurmonumenten en woonachtig in Flevoland.

Waarom?

De LC bestaat op dit moment uit 6 leden en zoekt versterking. De 6 vaste leden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmaal herkozen worden. Zodra er een plaats vrijkomt, kunnen kandidaat-leden doorstromen. De (kandidaat) commissieleden vormen de schakel tussen de achterban en Natuurmonumenten. Het is een boeiende klus die op verschillende manieren vormgegeven kan worden. Je kunt bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten organiseren, namens de ledencommissie aanwezig zijn bij evenementen of andere momenten die belangrijk zijn voor natuur(monumenten). Je hebt voeling met wat er in de omgeving speelt. De ledencommissie werkt nauw samen met de werkorganisatie in de beheereenheid. Het werkplan van de ledencommissie wordt dan ook afgestemd op het werkplan van de beheereenheid.

We zoeken mensen met een warm hart voor de natuur die zich wil inzetten voor het behoud daarvan. Ook zijn we specifiek op zoek naar iemand die de functie van secretaris op zich wil nemen.

Wat bieden wij?                             

  • Een interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de secretaris van de ledencommissie Wim Maas (06 22 66 90 59). Sollicitaties kunnen gemaild worden: [email protected]

logo