Vrijwilliger ledencommissie Natuurmonumenten Zuid-Holland

Draag je de natuur en het landschap van Zuid-Holland een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten.

Zuid-Holland

Functienaam: kandidaat-lid ledencommissie
Tijdsbesteding: 12 dagen per jaar
Locatie: Zuid-Holland

Wat houdt de functie in?

Als lid van de ledencommissie denk, praat en beslis je mee over beleidsmatige actuele onderwerpen die spelen in de regio. Als afgevaardigde van de ledenraad denk je ook mee over de grote lijnen van het landelijk beleid van Natuurmonumenten. De ledenraad wordt 2x per jaar gehouden in het midden van het land. Als ledencommissie vergaderen we een aantal keren per jaar plus een jaarvergadering.

De ledencommissie Zuid-Holland bestaat op dit moment uit 7 leden en een 1 kandidaat-leden. De vaste leden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen eenmaal herkozen worden. Zodra er een plaats vrijkomt, kunnen kandidaat-leden doorstromen. De (kandidaat) commissieleden vormen de schakel tussen de achterban en Natuurmonumenten. Het is een boeiende klus die op verschillende manieren vorm gegeven kan worden. Je kunt bijvoorbeeld discussie bijeenkomsten organiseren, namens de ledencommissie aanwezig zijn bij evenementen of andere momenten die belangrijk zijn voor natuur(monumenten). Je hebt voeling met wat er in de omgeving speelt. De ledencommissie werkt nauw samen met de werkorganisatie in de beheereenheden. Het werkplan van de ledencommissie wordt dan ook afgestemd op de werkplannen van deze beheereenheden.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar mensen die actief betrokken zijn bij de natuur en natuurbescherming. Gezien de samenstelling van de ledencommissie, gaat onze voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Binnen de commissie worden aandachtsgebieden verdeeld; dit is zowel naar regio’s als naar onderwerpen. Daar neem je ook een deel van op je. Je bent initiatiefrijk en sociaal vaardig. Je kunt goed een bijeenkomst organiseren, een presentatie geven voor een groep, het verslag van een bijeenkomst opstellen en de commissie vertegenwoordigen. Je denkt positief kritisch mee over de hoofdlijnen van het beleid. Je bent lid van Natuurmonumenten. 

Wat bieden wij?

  • Een interessant en uitdagend werk binnen een organisatie die midden in de maatschappij staat;
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan landelijk georganiseerde werkgroepen en excursies;
  • Onkostenvergoeding voor vervoer.

Informatie en sollicitatie

Gezien de samenstelling van de ledencommissie, gaat onze voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Als je interesse hebt, neem dan contact op met de secretaris Ellen Stam 06 - 14 35 61 77 of e-mail [email protected] 

logo