Winkel van Natuurmonumenten

Nieuws uit Winkel van Natuurmonumenten

 • Gevolgen stikstof
  15 juli 2022 | Simone Prinsen

  Opening voor natuurherstel, boerenperspectief en economische ontwikkeling

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Bouwend Nederland zien openingen in de brief die ministers van der Wal en Staghouwer vandaag naar de Tweede Kamer stuurden.

 • Tweede Maasvlakte
  09 april 2022 | Fred Prak

  Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte niet uitgevoerd, natuurorganisaties stappen naar de rechter

  Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie, voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt de overheid de gemaakte afspraak over natuurcompensatie niet na. De natuurorganisaties willen dat het ministerie het oorspronkelijk plan voor een zeereservaat alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodemberoerende visserij worden uitgebannen en kan de natuur zich herstellen.

 • Tips voor rustige routes
  18 januari 2022 | Petra Strijdhorst

  Buiten sporten: 4 tips voor rustige kilometers

  Buiten sporten? Ja natuurlijk! We geven vier tips voor rustige kilometers.

 • ree
  13 oktober 2021 | Marjolein Koek

  Natuurmonumenten en Frankey brengen liefde voor natuur naar Amersfoort

  “We willen Amersfoort kennis laten maken met ons en onze liefde voor natuur.” Met die wens ging Natuurmonumenten naar straatkunstenaar Frankey. Vanmorgen werd het resultaat zichtbaar: een letterlijk Natuur-Monument pronkt op het stationsplein, voor het hoofdkantoor van de natuurorganisatie.

 • Violiste Judith van der Klip
  17 augustus 2021 | Roos Kooiman

  8-10 okt: 3e editie NMF Kamermuziekfestival op onvergetelijke locaties

  Voor de derde editie van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten hebben in totaal 160 musici zich laten inspireren door de natuur. Op 8, 9 en 10 oktober worden door het hele land 70 concerten met klassieke en vernieuwende kamermuziek uitgevoerd.

 • Windmolens in natuur
  13 juli 2021 | Roos Kooiman

  Zoekgebieden voor wind en zon landen nog teveel in beschermde natuur

  Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben een analyse uitgevoerd op de Regionale Energie Strategieën 1.0. Hieruit blijkt dat in 14 van de 30 regio’s nieuwe zoekgebieden voor wind- en zonne-energie (gedeeltelijk) in beschermde natuur en waardevolle landschappen zijn opgenomen.

 • Oisterwijkse vennen
  09 juni 2021 | Roos Kooiman

  Natuurorganisaties waarschuwen; laatste kans voor halen Europese waterdoelen

  Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.

 • Orchideeën
  09 april 2021 | Marjolein Koek

  Stikstofrapporten geven richting aan politiek

  Vandaag verscheen het rapport Stikstof en natuurherstel. De auteurs pleiten voor een stikstofreductie van ten minste 70%. Met dit waardevolle onderzoek geven de wetenschappers antwoord op een vraag die tot nu toe niet beantwoord werd: wat is er vanuit natuurbehoud bezien nodig aan stikstofreductie? Natuurmonumenten vindt het noodzakelijk dat politieke partijen deze nieuwe inzichten meenemen en de stikstofwet in de formatie hierop aanpassen.

 • Wandelen
  16 november 2020 | Natuurmonumenten

  Gezocht: Fotomodellen

  Lijkt het je leuk model te staan voor foto’s die Natuurmonumenten gebruikt voor tijdschrift, email-nieuwsbrieven, website en meer? Dit is je kans! Het kost je een paar uur. Als tegenprestatie ontvang je professionele digitale foto’s van jezelf. We zoeken volwassenen, leeftijd tussen 25 en 50 jaar. Vrienden, stellen, groepen. We doen een speciale oproep aan mensen die voor meer diversiteit in ons beeld kunnen zorgen (niet-westerse achtergrond, mensen met een zichtbare beperking, mannen- of vrouwenstellen).

 • logo