Word lid

DSM

Koninklijke DSM N.V. en Natuurmonumenten gaan samen op zoek naar partners die vrijkomende biomassa uit natuurgebieden willen gebruiken als grondstof voor het produceren van bijvoorbeeld energie, hernieuwbare brandstoffen of biobased materialen.

Direct naar

Ter ondersteuning van dit initiatief is DSM in Nederland corporate partner van Natuurmonumenten voor een periode van drie jaar. In december 2013 hebben beide organisaties hierover een samenwerkingsverband ondertekend.

Duurzaam bouwplaatmateriaal uit overjarig riet - Natuurmonumenten & DSM

Biomassa uit de natuur

Bij het beheer van de gebieden van Natuurmonumenten komt jaarlijks 175.000 ton biomassa vrij in de vorm van riet, gras, stro en houtresten. Deze reststromen wil Natuurmonumenten in samenwerking met DSM aanbieden als grondstof voor het opwekken van energie en het produceren van brandstoffen en/of bio-gebaseerde producten.

DSM beschikt over de innovatieve, technologische kennis en ervaring om de vrijkomende biomassa te converteren en beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld energiebedrijven in de vorm van biogas en/of cellulose bio-brandstof, en/of aan producenten van materialen en de vezelindustrie in de vorm van hernieuwbare chemische bouwstenen zoals bio-barnsteenzuur.

DSM en Natuurmonumenten gaan samen op zoek naar afnemers die potentieel belang hebben bij de opwaardering van biomassa. Per business case beoordelen de partijen de economische haalbaarheid en een eventueel vervolgtraject.

Biobased Economy

De samenwerking tussen Natuurmonumenten en DSM komt voort uit het in oktober 2011 ondertekende Manifest voor de Biobased Economy. Hierin hebben 43 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld afgesproken om de totstandkoming van een biobased economy in Nederland zo efficiënt mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Atzo Nicolai, directeur DSM Nederland; “DSM en Natuurmonumenten denken hetzelfde over een duurzame toekomst waar zon, wind en biomassa een prominente rol spelen in de productie van hernieuwbare energie en materialen. Voor DSM speelt groenafval daarbij een belangrijke rol. Door samen te werken met Natuurmonumenten zetten we weer een stap in het verwezenlijken van de biobased economy, gaan natuurbeheer en economische ontwikkeling hand in hand en dragen we bij aan het verder verduurzamen van Nederland.”              

Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: “We zijn blij om met een partner als DSM op zoek te gaan naar een zo goed mogelijke bestemming voor de biomassa die vrijkomt bij het beheer van onze gebieden. Hopelijk kunnen we gezamenlijk een flink aantal bedrijven stimuleren om de wereld duurzamer in te richten en dus gebruik te maken van biomassa. ”