Ga direct naar inhoud
Zuid-Holland

Projecten in Zuid-Holland

 • Project

  Natuurontwikkeling en verblijf- en dagrecreatie in Leenherenpolder

  In de gemeente Hoeksche Waard, ten westen van het dorp Goudswaard ligt het toekomstige natuurgebied Leenheerenpolder. Het gebied ligt boven het natuurgebied de Korendijkse Slikken aan het Spui. Met zijn aantrekkingskracht voor vogels is dit stuk natuur, ecologisch gezien van onschatbare waarde. Het natuurgebied Leenherenpolder is onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet.

 • Project

  Schiebroekse Polder

  Er wordt hard gewerkt in de Schiebroekse Polder tussen Berkel & Rodenrijs en Rotterdam. Sinds 2020 beheert Natuurmonumenten samen met Herenboeren Vlinderstrik deze polder.

 • Project

  Midden-Delfland: Groen erfgoed in de steigers

  Nederland is rijk aan bijzondere cultuurlandschappen waar de geschiedenis - zichtbaar en onzichtbaar - haar sporen heeft achtergelaten. Cultureel erfgoed bestaat dan ook niet alleen uit stenen gebouwen. Midden-Delfland is zo’n ‘groen monument’. Hier staan zowel gebouwen als hele stukken landschap in de steigers.

 • Project

  Droomfonds Haringvliet

  Met het Droomfondsproject Haringvliet werkten we van 2015 tot 2019 aan herstel van de unieke deltanatuur van slikken, schorren en rietvelden rondom het Haringvliet. Het gebied werd ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere nieuwe uitkijkpunten en routes.

 • Project

  Schiezone

  Aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft, ligt de Schiezone. Hier wandel je tussen de polderbloemen, kom je de koeien van de boer tegen en stuit je op de archeologische patronen in het landschap.

 • Project

  Natuurherstel Schieveen

  Polder Schieveen is de laatste oorspronkelijke polder in de gemeente Rotterdam.

 • Project

  Duinherstel Voornes Duin

  De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.

 • Project

  Natuurherstel Tiengemeten

  Tiengemeten is een eiland wat tot 2000 fungeerde als landbouweiland midden in het Haringvliet. Nu is het een natuureiland in wording. Van dit 1000 hectares grote eiland in het Haringvliet is weelderige, woeste, weemoedige waternatuur ’gemaakt’.