Waar we voor staan

Klimaatbuffers

Orkanen, overstromingen, bosbranden… De wereld kampt nu al met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Ook in Nederland hebben we meer regen, aanzwellende rivieren en een opdringerige zee. Hoe houden we onze voeten droog? En hoe zorgen we voor voldoende zoet water? De natuur kan ons helpen.

Water in De Onlanden

Als afvoerputje van Europa heeft klimaatverandering bij ons extra impact. Wateroverlast in stroomgebieden van de Rijn, Maas of Schelde komt vanzelf onze kant op. En daarnaast kampen we met bodemdaling, zeespiegelstijging, ontwatering voor landbouw en verstedelijkte gebieden waar we het water lastig kwijt kunnen. Het traditionele droogpompen van de polders waarmee we eeuwenlang ons hoofd boven water hielden, wordt steeds moeilijker.

Veiliger en mooier

Nieuwe inzichten winnen gelukkig steeds meer terrein. Zo werken we mee aan de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers; gebieden waar de natuur water kan opvangen en vasthouden, waar het water kan wegzakken of op natuurlijke wijze kan wegvloeien. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering. Ze maken Nederland veiliger, mooier en dragen bij aan herstel van de natuur. Ook zijn natuurlijke oplossingen goedkoper en flexibeler dan nog hogere dijken en dammen.

Andere pluspunten van klimaatbuffers

Klimaatbuffers gaan vaak samen met een betere waterkwaliteit, een betere drinkwatervoorziening, duurzame landbouw en ruimte voor recreatie. Redenen te over om ons in te zetten voor natuurlijke klimaatbuffers. Natuurmonumenten werkt samen met zeven andere natuurbeschermingsorganisaties aan het programma Natuurlijke klimaatbuffers. Er liggen al prachtige voorbeelden en als het aan ons ligt, komen er nog vele bij.

14 klimaatbuffers gevonden
logo