Ga direct naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw lidmaatschap van Natuurmonumenten.

Baardmannetje

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten is dé vereniging voor mensen met hart voor de natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Wij zorgen voor meer dan 100.000 hectare natuur, maken ons sterk voor de natuur die nog over is én voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Want we hebben de natuur hard nodig, maar de natuur heeft ons ook hard nodig.

Vanaf 16 jaar kun je statutair lid worden van Natuurmonumenten. Er zijn regionale ledencommissies die het contact onderhouden met de leden. De commissieleden van alle regio’s vormen samen de ledenraad. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De geldende Statuten Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland zijn hierop van toepassing.

Lidmaatschappen

Als lid van Natuurmonumenten maak je deel uit van onze beweging en draag je bij aan het beschermen en ontwikkelen van de natuur in Nederland. Samen maken we mogelijk dat niet alleen wij van de natuur kunnen genieten, maar ook de volgende generaties. Daarnaast profiteer je ook van leuke voordelen die alleen voor onze leden gelden. Er zijn vier soorten lidmaatschappen waarvoor een minimum maandbedrag geldt. Maar je kunt er als lid ook voor kiezen om meer bij te dragen.

Algemene voorwaarden lidmaatschappen en voordelen

Een actueel overzicht van alle voordelen vind je op onze website.

Aanmelden

Lid worden kan eenvoudig via www.natuurmonumenten.nl/word-nu-lid. Maar je kunt je ook aanmelden bij één van de Bezoekerscentra van Natuurmonumenten. Kijk voor de locaties op www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentra. Natuurmonumenten registreert je gegevens ten behoeve van het lidmaatschap en gebruikt deze om je te informeren over Natuurmonumenten en onze activiteiten. Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Voor de lidmaatschappen Samen en Gezin geldt dat Natuurmonumenten deze overeenkomst sluit met één hoofd-lid. Betaling, opzegging en andere communicatie inzake het lidmaatschap verloopt via dit hoofd-lid. Leden kunnen alleen aangemeld worden met een postadres in Nederland. Buitenlandse adressen worden niet geregistreerd.

Opzeggen

Je blijft automatisch hoofd-lid tot je het lidmaatschap zelf opzegt. Opzeggen kan op ieder moment met één van deze twee opzegformulieren:

Je kunt ook bellen met onze Ledenservice op 033 - 4797111 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur). Na opzegging worden verwerkte gegevens maximaal twee jaar bewaard na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht.

Betalen

Met je aanmelding geef je als hoofd-lid toestemming aan Natuurmonumenten om tot wederopzegging doorlopende-incasso-SEPA-opdrachten naar je bank te sturen om het overeengekomen lidmaatschapsbedrag van je rekening af te schrijven ten behoeve van Natuurmonumenten. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Natuurmonumenten incasseert maandelijks rond de eerste van de maand met uitzondering van OERRR. Dit lidmaatschap wordt rondom de 30e van de maand geïncasseerd.

Incassant ID: NL10ZZZ405167300000

Incassant: Vereniging Natuurmonumenten, Stationsplein 1, 3818 LE Amersfoort, Nederland

Het machtigingskenmerk vind je terug op je (online) bankafschrift.

E-nieuwsbrieven en e-mails

Het hoofd-lid ontvangt na aanmelding en na expliciet akkoord e-nieuwsbrieven om je te informeren over acties en nieuws van Natuurmonumenten. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link die je onderaan iedere e-nieuwsbrief vindt.

Voor OERRR-leden geldt dat de persoon die hen lid heeft gemaakt een aantal keer per jaar een e-mail krijgt met informatie over de post die de kinderen ontvangen en aanvullende informatie over het OERRR programma. Deze e-mails horen bij het pakket van het kind. Dit is ook van toepassing bij het Gezin lidmaatschap. Afmelden voor deze e-mails kan op elk gewenst moment via de link die je onderaan iedere e-mail vindt.

Persoonsgegevens en privacy

Voor aanmelding voor alle lidmaatschappen van Natuurmonumenten zijn persoonsgegevens nodig. Natuurmonumenten volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacy statement.

Voor de lidmaatschappen Individueel, Samen en Gezin worden van het hoofd-lid de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, initialen, voornaam, achternaam, adres, IBAN, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Bij de lidmaatschappen Samen en Gezin worden aanvullend ook een aantal gegevens van het (eventuele) tweede lid van 16 jaar of ouder op het lidmaatschap geregistreerd: geslacht, initialen, voornaam, achternaam en geboortedatum.

Voor de lidmaatschappen OERRR en Gezin geldt dat ook de persoonsgegevens van het kind/de kinderen nodig zijn. Van het kind worden de volgende gegevens geregistreerd: voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum (in verband met het welkomstcadeau). Conform de AVG is het toegestaan gegevens van kinderen te verwerken, maar wel uitsluitend met toestemming van de ouders/verzorgers. Natuurmonumenten verwerkt de gegevens van het kind alleen voor administratieve doeleinden en om uitvoering te geven aan OERRR en het Gezin lidmaatschap. Omdat de leden van OERRR minderjarig zijn worden zij niet benaderd voor marketingactiviteiten.

Wijziging Algemene voorwaarden en minimale bijdrage

Natuurmonumenten kan deze Algemene Voorwaarden en de minimale bijdrage voor de lidmaatschappen wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat ze op de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl) zijn gepubliceerd. Natuurmonumenten informeert haar leden tevens via het magazine ‘Puur Natuur’. Bij een wijziging in de minimale bijdrage word je uiterlijk twee weken van tevoren persoonlijk geïnformeerd.

Klachten

Bij klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Of eventueel schriftelijk via het adres Stationsplein 1,3818 LE Amersfoort. U kunt ook bellen met onze Ledenservice op 033 – 4797111.

Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) de vier genoemde lidmaatschappen is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2021.