Ga direct naar inhoud
Natuurmonumenten

Waar we voor staan

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 112.000 hectare Nederland. We maken ons sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu.

Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te eisen, te verzorgen en te beschermen. Natuur is belangrijk voor ons mensen. De grote vraag is of we bereid zijn om iets terug te doen voor die natuur. De natuur is er voor ons allemaal. Laten we ons dan ook met elkaar inzetten voor de natuur.

Ven in natuurgebied De Plateaux

Onze visie

Wij zorgen voor de Nederlandse natuur en landschappen. En voor de cultuurhistorie die je op die plekken vindt. Juist nu we de natuur extra hard nodig hebben, wordt de hoeveelheid natuur steeds kleiner. Samen met onze leden werken we aan meer Nederlandse natuur.

Lees onze visie

Onze visie op de natuur

Het Nederlandse landschap is uniek omdat het zo divers is. Bij Natuurmonumenten willen we dat zo houden. We verzorgen de natuur die er is en ontwikkelen nieuwe natuur. Door klimaatverandering en de vraagstukken over duurzaamheid is die natuur nog belangrijker. Zodat niet alleen wij, maar ook onze kinderen ervan kunnen genieten.

Lees onze visie op de natuur

Onze visie op erfgoed

In Nederland vind je heel veel verschillende landschappen. Bijna altijd zijn ze gevormd door de mens. Ze vertellen samen het verhaal van ons land - van de prehistorie tot nu. Erfgoed inspireert ons. Het spreekt tot de verbeelding. Van ons, en van onze kinderen. Dat maakt ons erfgoed waardevol. Niet alleen maatschappelijk, maar ook persoonlijk.

Lees onze visie op erfgoed

Thema's en standpunten

Onze projecten

Op veel plekken herstellen we natuur en landschap. Soms leggen we zelfs nieuwe natuur aan. Zo scheppen we nieuwe overlevingskansen voor planten en dieren en behouden we waardevolle cultuurhistorische landschappen. We werken daarin vaak samen met de overheid en andere natuurorganisaties.

Alle projecten

Onze ontstaansgeschiedenis

Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 112.000 hectare Nederland. We maken ons, samen met al onze leden, sterk voor alle natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen. Dat doen we al sinds we in 1906 ons eerste natuurgebied verwierven.

Naar de ontstaansgeschiedenis

Campagnes