Ga direct naar inhoud

Onze visie

Natuurmonumenten zet zich in voor een natuurrijker Nederland. We maken ons sterk voor het herstel van de biodiversiteit, overal in het land. Voor het herstel van de rijkdom aan planten, dieren en schimmels: zowel van het aantal soorten, als van de hoeveelheid per soort.

Al die verschillende planten, dieren en schimmels leven met elkaar samen in een ecosysteem. Als de biodiversiteit hoger is, is het ecosysteem robuuster en kunnen planten en dieren er gemakkelijker overleven. Een robuust ecosysteem kan zich ook beter aanpassen aan klimaatverandering en helpt bij het voorkomen van ziekten en plagen.

Herstel van de biodiversiteit is nodig

Herstel van biodiversiteit

En herstel van de biodiversiteit is nodig, want het gaat niet goed met de natuur in Nederland. In nog geen 30 jaar is bijvoorbeeld maar liefst 76% van onze insecten verdwenen. Het landschap is veel stiller en eentoniger geworden.

En als het slecht gaat met de natuur, dan staat ook onze leefomgeving onder druk. Wij mensen zijn onderdeel van de natuur en de natuur is belangrijk voor ons. Ze biedt ons schone lucht, schoon water en voedsel. Ze maakt ons gezond en gelukkig. Ze helpt ons om te ontspannen en te spelen, om gefascineerd en geïnspireerd te raken.

De natuur moet en kán herstellen

Klimaatverandering, stikstof, droogte en watervervuiling bedreigen de natuur: ze verdroogt, verarmt en verdwijnt. Plant- en diersoorten verdwijnen of worden zeldzaam. De natuur kan niet wachten. Maar we kunnen het tij keren: want als je de natuur de ruimte geeft, keren plant- en diersoorten terug.

De natuur is veerkrachtig en kan zich verrassend snel herstellen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Nederland weer natuurrijk wordt: vol zingende vogels, zoemende insecten en bloeiende, geurende planten. Daarvoor moeten we de natuur overal de ruimte geven. Binnen én buiten de grenzen van natuurgebieden, in landelijk gebied en in steden: dus overal in Nederland.

Natuurinclusief denken en doen

Nederland heeft relatief weinig natuur en natuurgebieden zijn vaak klein en niet met elkaar verbonden. Wij beheren en beschermen ruim 112.000 hectare natuur in Nederland. De manier waarop we met de rest van Nederland omgaan is van grote invloed op de natuurkwaliteit en biodiversiteit in het hele land. Om de natuur te herstellen moet de kwaliteit van lucht, water en bodem te verbeteren. Dat kan onder meer door de schadelijke effecten van stikstof, verdroging, slechte waterkwaliteit en vervuiling te verminderen.

En dat kan als iedereen natuurinclusiever gaat denken en doen. Dat betekent dat iedereen rekening houdt met de natuur en bewust ruimte creëert voor biodiversiteit. Dat kan bijvoorbeeld via natuurinclusieve landbouw en door natuurlijke klimaatbuffers aan te leggen. Maar ook door plekken te bieden waar je van natuur kunt genieten zonder die ernstig te verstoren, zodat de biodiversiteit kan herstellen. Wij zetten ons in om te zorgen dat op nog veel meer plekken in heel Nederland natuurinclusief gedacht én gedaan wordt.

Natuur en cultureel erfgoed verbonden

Natuur en cultureel erfgoed zijn bij Natuurmonumenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn eigenaar en beheerder van veel cultureel erfgoed. Denk daarbij aan houtwallen, boerderijen, kastelen, landhuizen, buitenplaatsen, grafheuvels en watermolens. We zetten ons in voor het behoud van dit cultureel erfgoed. We beheren dit op een manier die bijdraagt aan zoveel mogelijk biodiversiteit in Nederland.

Een beweging voor de Nederlandse natuur

Dit alles doen we samen met alle natuurliefhebbers. Met onze 945.000 leden, donateurs, vrijwilligers en alle andere mensen en organisaties die de stem van de natuur luid en duidelijk laten horen. We geven we de natuur een stem, bijvoorbeeld aan onderhandelingstafels en in gebiedsprocessen. Samen werken we aan ontwikkelingen die de biodiversiteit versterken en tegelijkertijd duurzame oplossingen bieden voor boeren, bedrijven en burgers.

We willen zoveel mogelijk mensen laten ontdekken wat zij voor de natuur kunnen doen. En hen vervolgens inspireren en helpen dat in de praktijk te brengen. Als we onze krachten bundelen kunnen we het tij keren en de biodiversiteit in Nederland weer laten toenemen. Zo zorgen we samen voor een natuurrijker Nederland.

Doe je mee? Ontdek wat jij voor de natuur kan doen!