Ga direct naar inhoud

Over Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten.

Wij danken ons succes aan onze 945.000 leden en donateurs en aan onze vrijwilligers en partnerbedrijven. Dankzij jullie steun kan iedereen in Nederland genieten van de afwisselende natuur die ons land rijk is.

Ochtend natuur

Vereniging

Natuurmonumenten is een vereniging waarin iedereen een stem heeft. Er zijn regionale ledencommissies die het contact onderhouden met de leden. De commissieleden van alle regio’s vormen samen de ledenraad. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur van Natuurmonumenten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De ledenraad benoemt elk van de negen bestuursleden voor een periode van vier jaar. Zij kunnen een keer voor vier jaar worden herbenoemd.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en geeft leiding aan de organisatie. De directieleden worden benoemd door het bestuur en leggen verantwoording aan hen af. Er zijn drie directeuren: de algemene directeur, directeur natuurbeheer en directeur financiën en bedrijfsvoering.

Werken bij Natuurmonumenten

Wij werken met hart en ziel aan behoud en ontwikkeling van de natuur. Heb jij ook hart voor de natuur en wil je samen met ons impact op de natuur en cultuurhistorie in Nederland? Ontdek wat de mogelijkheden zijn om bij ons aan de slag te gaan.

Meer over de organisatie