Ga direct naar inhoud

Erfpacht bij Natuurmonumenten

Wat is erfpacht en hoe is het bij Natuurmonumenten geregeld? Hier geven we uitleg en tips over de aankoop van een woning op grond van Natuurmonumenten. Ook geven we informatie aan bestaande erfpachters die hun woning willen verkopen of verbouwen.

sleutel 2

Wat is erfpacht?

Erfpacht is het recht om grond voor langere tijd te gebruiken. Het lijkt op huur, want de erfpachter betaalt jaarlijks een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond en eventuele bebouwing erop. Maar een erfpachter heeft ook rechten en bevoegdheden die een eigenaar heeft. Zo kan een erfpachter een hypotheek op de erfpacht nemen, waardoor het makkelijker is om een lening aan te vragen voor de aankoop van de woning of bijvoorbeeld een grote investering. De erfpachter kan zich als het ware als eigenaar gedragen en kan het erfpachtrecht (met de gebouwen) ook weer verkopen. De (zogenaamde ‘bloot’) eigenaar (Natuurmonumenten) blijft intussen eigenaar van de grond.

Waarom geeft Natuurmonumenten woningen in erfpacht uit?

Natuurmonumenten is eigenaar en beheert meer dan 112.000 hectare natuur in Nederland met daarin ruim 2.100 bijzondere gebouwen, zoals boswachterswoningen, woonboerderijen, eeuwenoude kastelen en landhuizen. Het beheren van deze waardevolle natuurgebieden, landschappen en cultureel erfgoed kost veel geld. We willen dat deze gebouwen worden gebruikt terwijl ze in of dichtbij kwetsbare natuurgebieden liggen. Met hulp van erfpacht kunnen we goede afspraken maken over de inrichting en het gebruik van de gebouwen en terreinen rekening houdend met de natuur, cultuurhistorische waarde en het landschap. Daarnaast is erfpacht één van onze inkomsten voor het beheer en onderhoud van onze gebieden en gebouwen, naast lidmaatschappen, donaties, subsidies en andere giften.

Bij uitgifte in erfpacht wordt de ondergrond in erfpacht uitgegeven. Meestal wordt dan een afhankelijk recht van opstal gevestigd voor het gebouw op die grond.  Deze erfpacht maakt het mogelijk om de grond en de gebouwen duurzaam te (laten) gebruiken en tegelijkertijd cultuurhistorische waarden, natuur en landschap te beschermen en in stand te houden.

Afspraken en voorwaarden in het erfpachtcontract

In het erfpachtcontract worden de afspraken en voorwaarden vastgelegd. Deze gaan over het gebruik van de grond en de gebouwen, het beheer ervan, de canon die de erfpachter moet betalen maar ook voorwaarden over bijvoorbeeld toegestane beplanting, bebouwing en parkeerplaatsen.

In de erfpachtakte staat bijvoorbeeld het antwoord op vragen als: Tot wanneer loopt het erfpachtrecht? Hoe wordt de hoogte van de canon bepaald? Is er een vergoeding bij einde van het erfpachtrecht? En welke voorwaarden gelden er?  

De erfpachtcontracten zijn op maat. Ze kunnen per gebied en geval verschillen afhankelijk van de manier waarop Natuurmonumenten deze contracten heeft uitgegeven of van vorige grondeigenaren heeft verkregen. Daarnaast zijn er over vele tientallen jaren heen erfpachtrechten uitgegeven. Dit maakt dat er grote verschillen kunnen zijn, zowel inhoudelijk als financieel.

Veel gestelde vragen bij de aankoop van een woning bij Natuurmonumenten

Veel gestelde vragen over de verkoop, verhuur of verbouw van een woning op erfpachtgrond van Natuurmonumenten.

Meer informatie

Bent u erfpachter van Natuurmonumenten? Dan is de gebiedsmanager van de beheereenheid in het gebied uw eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld schadeherstel, grenscontroles en vragen over de erfpacht.

Reglement Geschillencommissie Erfpacht Natuurmonumenten

Bent u geen erfpachter en heeft u verdere vragen over erfpacht? Dan kunt u kunt contact met ons opnemen via [email protected]

Voor overige vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.