Ga direct naar inhoud

Actuele thema's

De wereld om ons heen heeft een enorme impact op de natuur die wij beschermen. Problemen als klimaatverandering, vervuiling en stikstof hebben groot effect op dieren en planten. Bekijk hier hoe Natuurmonumenten omgaat met actuele thema's en waar wij de oplossingen zien.

Biodiversiteit

Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. Onze belangrijkste doelstelling is het beschermen van natuur en landschap. Niet alleen in onze gebieden, maar ook daarbuiten zetten wij ons in voor een grotere biodiversiteit.

Stikstof

De natuur lijdt ernstig onder de overmaat aan stikstof, droogte en klimaatverandering. Soorten sterven uit of verdwijnen uit Nederland. Die achteruitgang moet stoppen. We moeten nu natuurherstelmaatregelen nemen om de natuur robuust te maken en te laten overleven. De natuur kan niet langer wachten.

Landbouw: boeren met hart voor biodiversiteit

Nederland bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Daar is veel winst voor biodiversiteit te halen. Wij willen samen met boeren, consumenten en politiek zorgen voor een platteland dat bulkt van bloemen, insecten en vogels. Wij geloven dat het kan en merken dat steeds meer boeren dit ook willen.

Vogelgriep

Momenteel heerst er vogelgriep in Nederland. Het gaat om een zogenaamde hoogpathogene virusvariant, die voor vogels zeer besmettelijk en ziekmakend is. Bezoekers van onze gebieden raden wij aan zieke en dode vogels te laten liggen. Blijf op de paden en houd honden aan de lijn. Zo help je mee om verspreiding te voorkomen.

Natuurcompensatie Voordelta

Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is 2455 ha onderwaternatuur verloren gegaan. In de verleende vergunning is de juridisch bindende voorwaarde opgenomen dat dit natuurverlies volledig moet worden gecompenseerd. Nu, veertien jaar na start van aanleg van de Tweede Maasvlakte, komen de gezamenlijke natuurorganisaties tot de treurige conclusie dat deze Natuurcompensatie Voordelta (NCV) nog steeds niet is gerealiseerd.