Ga direct naar inhoud

Landbouw en natuur

Het is hard nodig om meer rekening te houden met natuur en biodiversiteit op het platteland. Dat kan wanneer we in onze productie en consumptie van voedsel andere keuzes maken. Natuurmonumenten gaat voor een platteland dat bulkt van bloemen, bijen en bodemleven. Doe je mee?

Grutto take off

Biodiversiteit op het platteland

Op het platteland is de afgelopen decennia gestuurd om zo veel mogelijk voedsel te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Dit betekent veel gebruik van bestrijdingsmiddelen, onttrekking van grondwater en de uitstoot van stikstof. Dat heeft helaas grote gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Afgelopen 30 jaar verdween 76% van de insecten in Nederland. Ook gaan boerenlandvogels als de grutto en kievit in rap tempo achteruit. Het is eentonig geworden op het platteland.

Oproep aan de politiek

Veel boeren willen voedsel produceren met oog voor natuur en landschap. Om dit de norm te maken en zo onze biodiversiteit te herstellen, is het belangrijk dat de overheid ervoor zorgt dat boeren de waardering krijgen voor de groene diensten die ze leveren en niet vastlopen in wet- en regelgeving. Op allerlei manieren lobbyen we - samen met onze achterban - voor beleid dat boeren helpt om de omslag te maken.

Lees meer over ons lobbywerk

Nieuws over landbouw