Ga direct naar inhoud

Lobbyen voor natuurinclusieve landbouw

Veel boeren maakten de omslag al en laten zien dat natuurvriendelijk voedsel produceren kan. Om dit de norm te maken en zo onze biodiversiteit te herstellen, moeten we echter allemaal in beweging komen en is ook de overheid aan zet. Op allerlei manieren lobbyen we - samen met onze achterban - voor beleid dat boeren helpt om de omslag te maken.

Boer Arie van den Berg

Een boer kan alleen natuurvriendelijke producten leveren, wanneer hij hier ook een eerlijke prijs of vergoeding voor krijgt en niet vastloopt in wet- en regelgeving. In dit kader is het van belang dat de uitstoot van stikstof door landbouw (én verkeer, luchtvaart en industrie) snel omlaag gaat. Natuurmonumenten benadrukt de urgentie om – nu echt - te versnellen, de problemen omtrent stikstof integraal aan te pakken en de boeren (en de rest van de samenleving) duidelijkheid te geven door een duurzaam perspectief te bieden. Lees hier hoe wij lobbyen voor natuurinclusieve landbouw en een eerlijke beloning voor de boer.

Lees hier de veelgestelde vragen over stikstof in relatie tot natuur en landbouw.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Verder pleiten wij voor een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat boeren helpt om onze biodiversiteit te herstellen. Ook blijven wij de overheid aanspreken op het belang van vermindering van de stikstofuitstoot en een goede uitwerking hiervan samen met alle betrokken partijen, beperking van chemische bestrijdingsmiddelen en dringen we aan op keuzes voor biodiversiteitsherstel. Ook marktpartijen, financiers en kennisinstituten spreken we aan op hun rol en verantwoordelijkheid en waar mogelijk zoeken we de samenwerking.