Lobbyen voor natuurinclusieve landbouw

Veel boeren willen voedsel produceren met oog voor natuur en landschap als zij hiervoor de (financiële) waardering krijgen die zij verdienen. En dat zij niet vastlopen in wet- en regelgeving. Op allerlei manieren lobbyen we - samen met onze achterban - voor beleid dat boeren helpt om de omslag te maken.

Boer Arie van den Berg

Om onze droom dichterbij te brengen, hebben we naast de boeren ook de politiek hard nodig. Boeren die het anders willen doen, moeten eerlijk beloond worden. Zo pleiten wij voor een Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat boeren helpt om onze biodiversiteit te herstellen. We blijven bij de politiek lobbyen voor vermindering van de stikstofuitstoot, beperking van chemische bestrijdingsmiddelen en dringen aan op keuzes voor biodiversiteitsherstel. Op allerlei manieren lobbyen we - samen met onze achterban - voor wet- en regelgeving en subsidies die boeren helpen om de omslag te maken. Ook marktpartijen en kennisinstituten spreken we aan op hun rol en waar mogelijk zoeken we de samenwerking.

Bekijk onze standpunten

logo