Word lid
Waar we voor staan

Projecten

Natuurmonumenten zorgt in Nederland voor 100.000 hectare natuur. Op veel plekken herstellen we natuur en landschap. Op andere plekken leggen we nieuwe natuur aan. Dankzij dit soort projecten vergroten we de overlevingskansen van planten en dieren. We behouden waardevolle cultuurhistorische landschappen. Dit doen we vaak samen met andere partijen, zoals de overheid en andere natuurorganisaties.

 • Project

  Bonte wei terug bij de Vechtplassen

  In het Vechtplassengebied gaat Natuurmonumenten eentonige graslanden veranderen in weilanden vol bloemen, vlinders en vogels.

 • Project

  Herstelplan Soesterveen

  Ooit was het Soesterveen een uitgestrekt veengebied. Door verdroging in de regio verdwijnt dit stukje oerlandschap langzaam, maar zeker. Natuurmonumenten wil dit stukje oernatuur behouden en dat kan ook. In het najaar van 2018 starten de eerste werkzaamheden voor het Herstelplan Soesterveen.

 • Project

  Natuurbrug Zandpoort

  Tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen ligt sinds 2013 natuurbrug Zandpoort. Deze natuurbrug verbindt de twee belangrijke Noord-Hollandse duingebieden met elkaar.

 • Project

  Natuurherstel Tiengemeten

  Tiengemeten is een eiland wat tot 2000 fungeerde als landbouweiland midden in het Haringvliet. Nu is het een natuureiland in wording. Van dit 1000 hectares grote eiland in het Haringvliet is weelderige, woeste, weemoedige waternatuur ’gemaakt’.

 • Project

  Marker Wadden

  Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

 • Project

  Aanleg Parkbos de Haar

  Aan de westzijde van Kasteel de Haar heeft Natuurmonumenten Parkbos de Haar aangelegd.

 • Project

  Project Jachtslot de Mookerheide

  Landgoed Jachtslot de Mookerheide

 • Project

  Natuurherstel Fochteloërveen

  Op de grens van Friesland en Drenthe werkt Natuurmonumenten aan het herstel van één van onze laatste grote hoogveengebieden. Met succes, want sinds 2001 broedt zelfs de kraanvogel jaarlijks in dit bijzondere natuurgebied.

 • Project

  Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern

  Natuurmonumenten en de provincie Overijssel maken het leefgebied van grote karekiet en roerdomp in de IJsseldelta beter en groter. Natuurmonumenten doet dit in het Zwarte Meer (onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta) en de provincie Overijssel in het Drontermeer, onderdeel van de Veluwerandmeren.

 • Project

  The Dutch Crane Resort

  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Marius Tonckensfonds en Camping De Schuilhoeve gaan de komende jaren grootschalig aan de slag aan de Drentse kant (de oostzijde) van het Fochteloërveen.