Ga direct naar inhoud

Wat is natuurinclusief boeren?

Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren, toeneemt. En de boer moet natuurlijk financieel goed rondkomen.

Grutto op paal - koeien

Natuurinclusieve landbouw is kort gezegd; een manier van boeren waar ook de natuur baat bij heeft, waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Boeren waardoor de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren toeneemt. Concreet betekent dit minder intensief gebruik van mest en krachtvoer; gewasbeschermingsmiddelen gaan helemaal of grotendeels in de ban. Er is aandacht voor een gezond bodemleven met genoeg bodemdiertjes zoals regenwormen, kevers, pissebedden en miljoenpoten, plus schimmels en bacteriën. Een gezonde bodem is een noodzakelijke basis. Een boer die natuurinclusief werkt heeft respect voor het landschap van de streek en probeert dit ook te verfraaien.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Wat gebeurt er op de boerderij?

We onderscheiden 5 zaken waar een boer aan kan werken:

1)    Duurzaam gebruik van natuurlijke voedingsstoffen (minder krachtvoer en kunstmest)

2)    Geen of zeer beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen en medicijnen

3)    Een gezond bodemleven

4)    Biodiversiteit op het bedrijf

5)    Oog voor het landschap dat past bij de streek 

Kruidenrijke slootkanten, bloemrijkere grasvelden, natuurrijke akkerranden of landschapselementen als houtwallen, hagen, bomen en poelen versterken de natuur en het karakteristieke streeklandschap. Zo kan de boer het platteland herstellen tot een landschap vol bloemen, wilde bijen en vogels.

Visual Omslag natuurinclusieve landbouw
  • Variatie in het gras: meer grassen, kruiden en bloemen. En afwisseling in de hoogte van het gras zodat insecten erop af komen en jonge weidevogels kunnen eten en schuilen.
  • Zorgen voor nattigheid op het land zodat weidevogels voedsel kunnen zoeken in de zachte bodem en de grond minder snel opwarmt. 
  • Terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
  • Vaste mest gebruiken (mest vermengd met stro in plaats van vloeibare mest) zodat het bodemleven gezonder wordt, wat weer zorgt voor eten voor de vogels.
  • Meerdere gewassen in stroken naast elkaar telen. (video over strokenteelt)
  • Ruimte geven aan bomen en struiken op het land voor onder meer schuilmogelijkheden, ook mooi in het landschap.
  • Zorgen voor rust op het land in het maaibeheer, zodat vogels kunnen broeden en hun jongen kunnen grootbrengen.

Verschil maken voor biodiversiteit

Overschakelen naar natuurinclusieve landbouw is niet eenvoudig. Veel boeren staan er open voor, maar eerlijk is eerlijk: het is niet altijd makkelijk. Boeren hebben vaak grote investeringen gedaan die zij moeten terugverdienen en zitten vast aan contracten. Daar hebben we begrip voor. Een financieel gezond boerenbedrijf is noodzakelijk. Alleen samen veranderen we het landbouwsysteem en maken we het verschil voor de biodiversiteit.