Ga direct naar inhoud

Directie

Onze directie bereidt de hoofdlijnen van beleid en overige bestuursbesluiten voor. De directeuren geven leiding aan de werkorganisatie en voeren het vastgestelde beleid uit. De directie legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt dat het bestuur goed geïnformeerd blijft over de actuele gang van zaken.

Zweefvlieg Natuurmonumenten

De dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van:

Directiereglement

Bij een open organisatie als Natuurmonumenten hoort ook een heldere werkwijze van de directie. In het directiereglement staan zaken bijvoorbeeld benoeming, functioneren en verantwoordelijkheden van de directie beschreven. Het is een aanvulling op alles wat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is geregeld ten aanzien van de directie. Meer weten? Lees het Reglement voor directie en managementteam (pdf).

Meer over onze directie